search

Asiakasrekisteri

Tämä tietosuojaseloste kuvaa muun muassa rekisterin sisältämät henkilötiedot, henkilötietojen käsittelyperusteet ja rekisteröityjen oikeudet.

Viimeksi päivitetty 17.04.2020 klo 15:32

Rekisterinpitäjä

Consti Oyj

Hopeatie 2, 00440 Helsinki

asiakaspalvelu@consti.fi

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyperusteet ja käyttötarkoitukset?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena asiakassopimuksen täytäntöönpano tai sen valmistelu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen
  • Asiakassuhteemme hoitaminen
  • Palveluidemme kehittäminen asiakaspalautteen perusteella

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi* sekä mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana
  • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero* ja osoitetiedot
  • Kiinteistöä tai huoneistoa koskevat tiedot kuten kiinteistön osoitetiedot*, kiinteistön vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot sekä mahdollisten vuokralaisten nimet ja yhteystiedot
  • Asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä tai voimassaolevista tarjouspyynnöistä, tarjouksista, tilauksista ja laskutuksesta sekä asiakkaan ja/tai vuokralaisen kanssa käyty sähköinen tai muu viestintä

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen täytäntöön panolle. Ilman tähdellä merkittyjä henkilötietoja emme voi toimittaa palveluitamme.

Mistä saamme henkilötietoja?

Saamme henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja tämän lisäksi luottotietoyhtiöiltä sekä muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta.

Kenelle tai minne luovutamme ja/tai siirrämme henkilötietoja?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-järjestelmämme osin ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimille ja suojaamille palvelimille henkilötietoja tallennetaan tai siirretään.

Henkilötiedot sijaitsevat lähtökohtaisesti EU-/ETA-alueella. Osa Constin käyttämistä IT-järjestelmistä ja palveluista on kansainvälisten palveluntarjoajien tuottamia, jolloin tietoja saattaa siirtyä EU/ETA-alueen ulkopuolelle palvelun tuottamisen yhteydessä. Tällaisissa tilanteissa Consti on huolehtinut siitä, että tiedonsiirrot on suojattu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla.

Ketkä saavat käsitellä henkilötietojani ja kuinka Consti turvaa ne?

Asiakasrekisterin tietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä kyseisiä tietoja. Kullakin käyttäjällä on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin tai jaetuille levyasemille, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Hyödyntääkö Consti automaattista päätöksentekoa tai rekisteröityjen profilointia?

Consti ei hyödynnä rekisteröityihin automaattista päätöksentekoa.

Consti saattaa hyödyntää esimerkiksi asiakaspalautteiseen liittyvää profilointia asiakassuhteen kehittämiseksi. Consti voi myös hyödyntää kiinteistöön liittyviä tietoja palveluidensa parantamiseksi.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, mutta ottaen huomioon Suomen lainsäädännön, rakennusalan yleisten sopimusehtojen ja hankekohtaisten sopimusten määrittelemät säilytysajat.

Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut henkilörekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Keneen voin olla yhteydessä tietosuojaa koskien?

Kaikki tätä henkilörekisteriä tai tietosuojaselostetta koskevat yhteydenotot tulisi tehdä kirjallisesti seuraavalle henkilölle postitse tai sähköpostiosoitteeseen.

Heikki Untamala

Valimotie 16,  00380 Helsinki

tietosuoja@consti.fi