search

Consti työpaikkana

consti työpaikkana

Consti on valtakunnallisesti merkittävä työllistäjä. Consti tarjoaa korjausrakentamisen sekä talotekniikan palveluita ja ratkaisuja.

Constissa työskentelee noin 1000 henkeä, joista noin 96 prosenttia työskentelee vakituisessa työsuhteessa. 

Consti tarjoaa vuosittain kesä- tai harjoittelupaikan noin sadalle alan opiskelijalle, ja hyville kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille pyritään tarjoamaan pysyvää työsuhdetta valmistumisen jälkeen.

Oppilaitosyhteistyöhön kuuluvat myös opinnäytetyöt, koulutusyhteistyö ja yhteiset kehityshankkeet. Consti tukee myös opiskelijayhdistystoimintaa.

Osaavan ja motivoituneen henkilöstön toimintaedellytyksistä ja viihtyvyydestä halutaan pitää huolta. Consti tukeekin työntekijöiden jatkuvaa oppimista usein eri tavoin.

huomioitavaa

  • Consti on suomalainen yritys, jossa työskentelee noin 1000 työntekijää.
  • Liikevaihto vuonna 2019  oli 315 milj. euroa.
  • Toiminnan perusta on motivoitunut ja osaava henkilöstö.
  • Meillä henkilöstöä kohdellaan reilusti ja oikeudenmukaisesti lakeja ja työehtosopimuksia noudattaen.
  • Consti Akatemia järjestää koulutuksia henkilöstön nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Consti Way

Constin arvojen mukainen toiminta perustuu luotettavuuteen ja rehellisyyteen, asiakaslähtöisyyteen, ammattitaitoon ja kokemukseen, kannattavaan kasvuun ja innokkuuteen.

Constilaisuuden ydin on kiteytetty Consti Wayn muotoon.

Lue lisää

palkitseminen

Constissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on sitouttaa henkilöstöä sekä kannustaa erinomaisiin suorituksiin palkitsemalla hyvistä työsuorituksista.  Kannustinjärjestelmä perustuu sekä laadullisiin että taloudellisiin tavoitteisiin.

Onnistumisista palkitaan myös työmailla. Parhaat työmaat palkitaan vuosittain työmaiden välisessä kilpailussa, jossa kriteereinä ovat laatu, turvallisuus, asiakaspalaute, aikataulujen pitävyys ja talous. Henkilökohtaisen palkkion voi saada myös parhaasta asiakaspalautteesta.

TYÖTURVALLISUUS

Työnantajan vastuu työympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä korostuu rakennusalalla, jossa tapaturma- ja ammattitautiriskit ovat suuret.

Viime aikojen kehityskohteita on ollut erityisesti sellaisten pienehköjen tapaturmien vähentäminen, jotka voidaan välttää käyttämällä suojaimia tai toimimalla huolellisesti. Tämän perusteella on mm. uusittu työntekijöiden suojainohjeistusta ja niiden hankinnan ja ylläpidon prosesseja.

Työmaiden turvallisuusmenettelyt ovat keskeisessä asemassa tapaturmien ehkäisemisessä, ja monet turvallisuusasiat ovat lakisääteisiä. Työmaiden turvallisuusjohtaminen lähtee kunkin toimialan vaarojen arvioinnista ja kohdekohtaisesta riskianalyysista.

Vuonna 2019 työturvallisuuden parantamiseksi uudistettiin työturvallisuuskortti- ja ensiapukoulutukset. Yleisen työ-turvallisuuskorttikoulutuksen sijaan koulutuksessa keskitytään rakennustyömaille ja Constille tyypillisiin vaaratilanteisiin.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan

Consti edistää henkilöstön hyvinvointia myös liikunta-ja kulttuuriseteleillä sekä tukemalla henkilöstön perustamaa Consti Urheilu Ry:n toimintaa. Yhteinen liikuntaharrastus lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Consti tarjoaa lakisääteistä huomattavasti laajemman työterveyshuollon.

 

Yhteystiedot ja toimipisteet

Constin toiminta on keskittynyt suurelta osin pääkaupunkiseudulle, mutta toimipisteitä on  myös Tampereella, Oulussa, Turussa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Uusin toimipiste avattiin nyt myös Kuopioon. Constin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Tutustu
Työpaikat

Ilman osaavaa henkilökuntaa Consti ei olisi Suomen suurin korjausrakentaja. Työntekijät niin työmailla kuin toimistoissa ovat kultaakin arvokkaampia ja jokainen heistä on syystä palkattu Constille töihin. 

Tutustu
Vastuullisuus

Constin tavoitteena on vastuullinen toiminta kaikessa tekemisessä. Consti osallistuu uusien tehokkaampien, terveellisempien, turvallisempien ja siten vähemmän ympäristöä kuormittavien menetelmien ja teknologioiden kehittämiseen.

Lataa tästä
Referenssit

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Consti tekee vuosittain satoja korjaushankkeita ja tarjoaa laaja-alaisesti taloteknistä urakointia sekä huoltoa.

Tutustu

Näin henkilöstömme ajattelee meistä

Henkilöstötutkimuksen mukaan Constilla ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä palkkatasoon ja työkuorman kohtuullisuuteen, verrattuna muihin suomalaisiin yrityksiin. Constin päätöksentekoa pidetään tehokkaana ja ihmisiä kuullaan päätöksiä tehtäessä.

Keskeisinä Constin vahvuuksina tutkimuksessa nousivat esiin henkilöstön reilu ja tasapuolinen kohtelu, Constin kehittyminen viime aikoina oikeaan suuntaan ja se, että tutkimuksen perusteella ihmiset luottavat ylimmän johdon kykyyn tehdä oikeita päätöksiä.

Tuloksellisuuden parantamiseksi ja ihmisten sitoutumisen lisäämiseksi yleisen tason kehittämiskohteiksi tutkimuksessa nousivat henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien ja yksiköiden toimintatapojen kehittäminen.

Consti tarjoaa asiakkailleen mittavan määrän erilaisia palveluita ja yhteistyö ja asiantuntijuus ovat onnistumisemme avaintekijöitä. Kehittääksemme toimintaamme ja sitouttaaksemme työntekijämme entistä paremmin tuottamaan laadukasta työtä Constissa, teemme aktiivisesti töitä yhteistyön parantamiseksi eri toimialojen ja yksiköiden välillä, toimintatapojen kehittämiseksi yksiköissämme sekä lisätäksemme osaavan henkilöstömme mahdollisuuksia vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.

rt_tunnus_fi_rgb_c.pngrala_logo_demo.png  luotettava_kumppani_logo_dem.png  avainlippu_sininen_rgb.png​​​​​​​

Yhteystiedot

Salli Jantunen

Henkilöstön kehittämisen ja rekrytoinnin asiantuntija

Iida Peltosaari

Henkilöstöturvallisuuspäällikkö
Koko Suomi

Turo Turja

Henkilöstöjohtaja
Koko Suomi