search
Uutinen

Consti toteuttaa Etu-Töölössä sijaitsevan Taivallahden peruskoulun mittavan peruskorjauksen

22.12.2022 09.00

Consti toteuttaa Helsingissä Eteläisellä Hesperiankadulla sijaitsevan Taivallahden peruskoulun peruskorjauksen. Urakka alkaa tammikuussa 2023 ja valmistuu lokakuussa 2024. Peruskorjaus toteutetaan tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana, jonka arvo on noin 26 miljoonaa euroa. Tilaajana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelu.

Kahdesta erillisestä rakennuksesta koostuvassa Taivallahden peruskoulussa toimii tällä hetkellä luokka-asteet 1.-9. Koulu tarjoaa suomenkielisen perusopetuksen lisäksi myös laaja-alaista erityisopetusta. 50-luvun puolivälissä rakennettuihin koulurakennuksiin on vuosein saatossa tehty useita muutos- ja korjaustöitä, mutta kattavaa peruskorjaustyötä ei ole toteutettu. Tekniset järjestelmät ja tilat ovatkin suurelta osin tulleet elinkaarensa päähän, ja nykyisen mukaiset opetus- ja toiminnallisuustarpeet vaativat uudenlaisia järjestelyjä.

Helsingin Etu-Töölö on määritelty valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen alueeksi – RKY-alueeksi. Vaikka koulurakennukset eivät asemakaavassa ole määritelty suojelluiksi, Helsingin kaupunginmuseon lausunnon mukaan rakennusten julkisivuihin tulee suhtautua suojelukohteiden tapaan ja kohteessa on arvokkaita säilytettäviä sisätiloja, kuten molempien koulurakennusten juhla- ja liikuntasalit sekä aulatilat.

Koulun oppilaat siirtyvät väistötiloihin urakan ajaksi. Perusparannuksen jälkeen koulussa on 780 oppilaspaikkaa sekä 42 esiopetuksen tilapaikkaa.

Tavoitteena nykyaikaisuus, turvallisuus ja esteettömyys

Taivallahden koulu toimii jatkossakin opetuskäytössä alueen palveluverkoston osana. Perusparannuksen suunnittelussa tärkeimpinä tavoitteina ovat energiataloudellisuuden lisäämisen lisäksi olleet turvallisuus, toimivuus ja esteettömyys. Peruskorjausurakassa säilytetään koulun historiaa unohtamatta rakennuksen ajanmukainen olemus.

Remontin myötä koulu saa kuitenkin uuden arvoisensa ilmeen, kun vesikatto, julkisivun rappaukset sekä ikkunat ja ovet vaihdetaan tai kunnostetaan sekä piha-alue uusitaan. Mittavassa peruskorjausurakassa myös LVIAS-järjestelmät uusitaan ja paloturvallisuutta parannetaan. Turvallisuutta ja esteettömyyttä parannetaan myös muun muassa lisäämällä uusi uloskäynti, hissit molempiin rakennuksiin, esteettömiä wc-tiloja ja sisäänkäyntiliuskoja sekä korottamalla aulojen ja porrashuoneiden pinnakaiteita uusien määräysten mukaisiksi.

Rakennuksen sisällä tilamuutoksia toteutetaan vastaamaan nykyisiä pedagogisia vaatimuksia. Keittiön ja ruokasalin toimivuutta parannetaan sijoittamalle ne uudelleen, taide- ja taitoaineiden tilat keskitetään tilakokonaisuudeksi ja esikoululle rakennetaan uudet, opintiensä aloittavia palvelevat tilat. Käyttömukavuutta tulee lisäämään myös muun muassa akustiikan parantaminen ja kalusteiden ja laitteiston nykyaikaistaminen.

 

Lisätietoja:

Jukka Kylliö, toimialajohtaja, jukka.kyllio@consti.fi, 040 5000 124


Uusimmat uutiset