search

Consti Kodikas

Kodikas-digipeli

Taloyhtiön remontin suunnittelun alkuvaiheiden helpottamiseksi Consti on luonut Kodikas-digipelin. Se auttaa remonttikokonaisuuden hahmottamisessa, ja sitä voit pelata omassa rauhassa tai taloyhtiön kokouksen yhteydessä. Pelissä voit valita taloon suunnitteilla olevan remontin – julkisivukorjauksen, putkiremontin tai muita korjauksia – ja katsoa, mitä eri osa-alueita niihin kuuluu.

Pelata voit tietokoneellasi.

Ota meihin yhteyttä, annamme mielellämme lisätietoa!

Michael Diomin, michael.diomin@consti.fi, 0400 436 414
Antti Pulkkinen, antti.pulkkinen@consti.fi, 050 5940 532
tai consti.kodikas@consti.fi

LATAA KIRJALLINEN PELIOHJE TÄSTÄ TAI KATSO VIDEO.

Parhaat remontit tehdään yhdessä

Consti Kodikas on taloyhtiöitä varten kehitetty yhteistoiminnallinen tapa toteuttaa urakka. Olemme huomanneet satojen onnistuneiden remonttihankkeiden aikana, että yhdessä tekemällä saadaan aikaan aina parhaat lopputulokset. Consti Kodikas varmistaa, että taloyhtiön toiveet ja tarpeet ohjaavat hanketta alusta loppuun asti.

Taloyhtiöissä tehtävät korjaushankkeet ovat pahimmillaan hankalasti hahmotettavissa olevia kokonaisuuksia - yhteisenä tehtävänämme on yhdessä keskustelemalla ja suunnittelemalla varmistaa, että taloyhtiönne saa juuri sellaisen urakkaratkaisun, jonka tarvitsette.

Remontin ydintoimien yhteydessä voi olla kannattavaa tehdä muitakin korjauksia, jotka myöhemmin vaatisivat samojen rakenteiden avaamista. Tai ehkä samalla kannattaisi parantaa tilojen esteettömyyttä, energiatehokkuutta tai yleisten tilojen viihtyisyyttä? 

Entistä kodikkaampi koti

Korjaushankkeen yhteydessä tehdään monia valintoja, joilla voimme nostaa merkittävästi kodin viihtyvyyttä ja arvoa. Korjaustarve voi olla esimerkiksi julkisivun, vesikaton tai parvekkeiden kunnostus tai putkiremontti. Parvekkeettomaan taloon on kenties pohdittu parvekkeiden rakentamista tai hissittömään taloon hissiä.

Tehdyt valinnat muodostavat myös urakan kokonaiskustannuksen ja pitkällä tähtäimellä vaikuttavat kiinteistön koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Constin tiimin tehtävänä on tutkia vaihtoehtoja ja tuottaa riittävästi tietoa taloyhtiönne päätösten pohjaksi ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa.

Consti Kodikas -palvelussa lähdetään liikkeelle korjauksen tavoitteista, jotka voivat liittyä korjauksen sisältöön, laatutasoon tai palvelun sujuvuuteen. Korjaukseen tarvittavat valinnat ja päätökset tehdään ymmärrettäviksi heti hankkeen alussa pelillisen työkalupakin avulla.

Lopputuloksena on yhdessä rakennettu ratkaisuehdotus, joka kiteyttää taloyhtiönne tavoitteet sekä määrittelee korjauksen alustavan sisällön ja arvion kustannuksista. 

Kodikas-esite.jpg

Mitä

Yhdessä suunniteltu ratkaisuehdotus vastaa juuri teidän taloyhtiönne tarpeita ja toiveita. 

Miksi

Yhdessä tekemällä saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos

Miten

Yhteisissä työpajoissa suunnittelemalla ymmärrettävästi ja sovitusti.

Kolme syytä ottaa urakoitsija mukaan taloyhtiön remontin suunnitteluun

1.

Asukkailla ei useinkaan ole selvää kuvaa korjausrakentamisen prosessista, sillä harvalla on siitä entuudestaan kokemusta. Korjausrakentamisen ammattilainen voi hälventää epätietoisuutta tekemällä heti alussa korjaukseen tarvittavat valinnat ja päätökset ymmärrettäviksi.

Korjausurakoitsija voi myös auttaa vertailemaan eri korjausvaihtoehtoja. Kannattaako esimerkiksi putkiremontti toteuttaa perinteisellä menetelmällä vai sukittamalla? Kokeneen urakoitsijan neuvojen pohjalta on turvallisempaa lähteä liikkeelle.

2.

Remontin edessä taloyhtiön tärkein tehtävä on miettiä korjauksen sisältöä ja sen tuomia mahdollisuuksia. Päätösten kypsyttely ja yhteisen ymmärryksen muodostaminen talon väen kesken vaatii aikaa. Korjausrakentamisen ammattilainen voi olla avuksi tutkimalla eri vaihtoehtoja ja tuottamalla tietoa taloyhtiön päätöksenteon pohjaksi. Urakoitsijan avulla taloyhtiö saa toteutuskelpoisen ratkaisuehdotuksen, joka on helppo esitellä yhtiökokouksessa.

3.

Korjaushankkeen yhteydessä tehdään monia valintoja, jotka vaikuttavat hankkeen kustannuksiin. Valinnat vaikuttavat myös asumisviihtyvyyteen ja asunnon arvoon sekä kiinteistön koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Jotta lopputulos olisi taloyhtiön kannalta onnistunut, päätökset on tehtävä kokonaisuuden kannalta järkevästi ja riittävän tiedon pohjalta. Korjausrakentamisen ammattilainen tarjoaa avuksi viime käden tietoa teknisistä ratkaisuista ja kustannuksista.

Nainen ja lapsi.jpg

CONSTI KODIKAS REMONTIN ETENEMINEN

 

Consti Kodikas -työpaja

Consti Kodikas -työpaja aloittaa taloyhtiön ja Constin yhteistyön. Tavoitetyöpajassa käydään läpi yhtiön toiveet ja tarpeet sekä korjauksen sisällöstä että laatutasosta ja palvelusta. Työpajassa määritellään tiedossa olevan korjauksen välttämätön ydin sekä mahdolliset lisäkorjaustarpeet.

Työpajassa päätetään, mitkä mahdolliset lisätarpeet otetaan jatkoselvitykseen. Samalla voidaan myös keskustella mahdollisuudesta löytää keinoja korjausten rahoittamiseksi. Keinoja voivat olla lisäkerrokset tai uudisrakennus samalle tontille. Toisinaan korjauksia kannattaa tehdä yhteistyössä naapuritaloyhtiön kanssa. 

Työpajassa Consti kuvaa korjaustyön etenemisen ja taloyhtiölle tärkeät elementit korjaushankkeen toteuttamisessa. Tavoitetyöpaja antaa siis korjaukselle raamit, joiden perusteella Consti voi tehdä ehdotuksen toteutustavasta. 

Tästä maksuttomasta tavoitetyöpajasta on helppo siirtyä ratkaisuehdotusvaiheeseen sitoutumatta vielä itse korjaukseen. Jos taloyhtiö päättää tilata Constilta ratkaisuehdotuksen, se tehdään kiinteällä hinnalla taloyhtiölle tehdyn tarjouksen perusteella.  

Parhaat remontit tehdään yhdessä!

Consti Kodikas -ratkaisuehdotus

Consti tekee taloyhtiölle maksuttoman Consti Kodikas -tavoitetyöpajan perusteella ratkaisuehdotuksen, jossa on määritetty taloyhtiön tavoitteet, korjauksen alustava sisältö ja arvio kustannuksista.

Ratkaisuehdotukseen kuuluu sekä kiinteä, väistämättä korjattava osa että muiden kiinnostavina pidettyjen korjausten tai uudistusten kustannukset erillishintoina. Tehty kustannusarvio antaa suunnitteluvaiheelle kustannuskaton, jota ei lähtökohtaisesti ylitetä, ellei korjauksen laajuutta päätetä muuttaa. Lisäksi ehdotetaan tavoitteisiin nähden parasta suunnitteluratkaisua tai mahdollisia vaihtoehtoja.

Ratkaisuehdotusta varten selvitämme muun muassa kiinteistöstä mahdollisesti tehdyt kunto- ja asbestikartoitukset ja kartoitamme kiinteistön rakennus- tai taloteknisesti kiireellisimmät korjaustarpeet. 

Ehdotusvaihe vastaa normaalia hankesuunnittelua, mutta tuottaa valmiimman ja kustannusarvioltaan pitävämmän lopputuloksen. Ratkaisuehdotuksen tekemiseen osallistuvat taloyhtiön ja isännöitsijän lisäksi Constin asiantuntija sekä hankkeeseen mahdollisesti palkattu rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat.

 

useimmin esitetyt kysymykset

Consti Kodikas -tapaamiset voidaan toteuttaa etäyhteyksien välityksellä. Esim. Teams on ollut hyvä kanava. Lähetämme teille hyvissä ajoin kutsut ja ohjeet palaveriin osallistumiselle.

Voimme myös etäyhteyksin käydä keskustellen läpi, mitkä ovat taloyhtiön remonttitarpeet ja mahdolliset lisätarpeet. Samalla voimme pohtia mahdollisuudesta löytää keinoja korjausten rahoittamiseksi. 

Consti Kodikas perustuu siihen, että Consti urakoitsijana on mukana jo taloyhtiön remonttitarpeita kartoitettaessa ja tekee taloyhtiölle ratkaisuehdotuksen, joka on hankesuunnittelmatyyppinen dokumentti.

Tämän jälkeen, jos niin halutaan, Consti jatkaa suunnittelussa ja sen jälkeen urakan toteuttajana.

Asiakkaan mielipide:

"Urakoitsijan mukanaolosta suunnittelussa oli hyötyä, koska heillä on näkemystä ja kokemusta remontoinnista".

Ota reippaasti yhteyttä Michael Diominiin (michael.diomin@consti.fi) tai Antti Pulkkiseen (antti.pulkkinen@consti.fi) ja sovi tapaaminen. 

Consti Kodikas -tapaaminen on täysin maksuton. Jos taloyhtiö haluaa että teemme ratkaisuehdotuksen taloyhtiön tulevasta remontista, teemme siitä tarjouksen.

Constin ammattilaiset odottavat yhteydenottoasi.

  • Kaikki
  • Koko Suomi
  • Pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi
  • Pirkanmaa
  • Keski-Suomi

Michael Diomin

Asiakkuuspäällikkö
Taloyhtiöt
Koko Suomi, Pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi, Pirkanmaa

Petri Poikola

Yksikönjohtaja
Taloyhtiöt
Keski-Suomi

Antti Pulkkinen

Myynti- ja hankekehitysjohtaja, linjasaneeraus
Taloyhtiöt
Pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi

Jori Kortelainen

Työpäällikkö
Taloyhtiöt
Keski-Suomi

Riikka Veikkolainen

Laskentajohtaja
Taloyhtiöt
Koko Suomi

Minna Vierula

Muotoilu- ja vastuullisuuspäällikkö
Koko Suomi

Soita

Puh. 010 288 6000

Palvelemme arkipäivisin klo 8-16

Lähetä sähköpostia

taloyhtiot@consti.fi

Jätä meille viesti