search
Työntekijän matkassa

Kesätöissä Constilla: aito kosketus oman alan tehtäviin

29.9.2022

Kesä vaihtui jälleen syksyyn, ja on aika kiittää Constin kesätyöntekijöitä. Kolme erilaista toimenkuvaa suorittamassa ollutta kesäconstilaista kertoi kokemuksistaan toimistolla ja työmaalla työskentelystä.

Kokemusta pintaraapaisua syvemmälle

Kesätyöntekijöille tärkeitä kriteerejä työpaikan suhteen ovat mahdollisuus hyödyntää ja syventää omaa osaamistaan, uuden oppiminen sekä se, että vastuuta ja haasteita saa sopivissa määrin. Myös mielenkiintoiset ja monipuoliset hankkeet ja tehtävät kiinnostavat opiskelijoita.

Juho Paloheimo työskentelee Constin ensimmäisessä uudishankkeessa Ilmalanrinteessä, jossa rakennetaan kaksi uutta toimistotaloa olemassa olevan parkkihallin päälle. Juhon päätehtävänä kesän aikana oli varmistaa, että haluttu laatu toteutuu vaaditussa aikataulussa.

Kesäaikaan Juhon tehtävät keskittyivät enimmäkseen ulkotöihin, mutta varsinkin heinäkuussa loma-aikana hän hoiti myös erilaisia sisätyövaiheita, perehdytyksiä sekä TR-mittauksia. Työvaiheisiin, jotka olivat läsnä koko kesäajan, kuuluivat muun muassa rappaus- sekä niitä valmistavat työt, vesikattotyöt, väliseinäasennukset, maalaustyöt, logistiikka ja siivous sekä erilaiset paikallavalut. Muiden töiden ohessa myös työturvallisuutta valvottiin sekä ylläpidettiin jatkuvasti.

”Työtehtävien monipuolisuus on mahdollistanut perehtymisen laajemmin koko työmaan toimintaan. Töissä ei siis ole käynyt aika pitkäksi ja omaa osaamista on päässyt kehittämään hyvin”, Juho kertoo.

Lotta Uusitalon tehtäviin Helsingin päätoimipisteessä on kuulunut päivittäisten palkanlaskennan töiden lisäksi erilaisten hakemusten, todistusten ja ohjeistusten käsittely ja laatiminen, työsuhteiden perustaminen ja päättäminen, työtodistuksien laatiminen sekä verkkokoulutusten luominen järjestelmään.

”Kesä Constilla on mennyt erittäin nopeasti, ja tuntuu, että olen päässyt kehittymään ja kasvattamaan osaamistani todella paljon. Olen päässyt työskentelemään monipuolisten HR-alan tehtävien ja järjestelmien parissa ja saanut arvokkaan ja opettavaisen ensikosketuksen oman alani töihin ”, Lotta sanoo.

 

Lotta Uusitalo Consti Way.jpg

Lotta Uusitalo valmistuu syksyllä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulusta, jossa hän opiskelee liiketaloutta. Opintojen pääsuuntauksena on ollut HR- ja esihenkilötyö, ja Lotta onkin viettänyt kesän Constin henkilöstöhallinnossa. Valmistumisen jälkeen Lotan haaveissa siintää alan yliopisto-opinnot.

 

Henna Nissinen pääsi hoitamaan työnjohdon tehtäviä laidasta laitaan kylpyhuonekorjaushankkeissa jopa kuudella eri työmaalla ja kahdessa mikrobikorjaushankkeessa. Koska Hennan työmailla kerros- ja rivitaloissa asukkaat olivat suuressa roolissa, myös työtehtävät painottuivat asukastyöskentelyyn asukasvalinnoista ja -illoista dokumentointiin ja huoneistokatselmuksiin.

”Nämä työmaat ovat sellaisia, joissa ei ole yleensä suurta tiimiä paikan päällä. Hoidin siksi useamman työmaan tehtäviä samanaikaisesti riippuen siitä, miten paljon päivittäin milläkin työmaalla tarvittiin apua. Toimin varsinaisten työnjohtajien apukätenä sekä työt opittuani pystyin toimimaan jo itsenäisestikin. Positiiviseksi asiaksi koin sen, että näin oman alani töitä monelta eri kannalta, mikä auttoi hahmottamaan työtä kokonaisuutena sekä mitkä asiat vaikuttavat mihinkin”, Henna tiivistää.

Oppiminen on yhteistyötä

Kiitosta sai työyhteisön apu ja luottamus osaamiseen ja oppimiseen. Perehdytysprosessinkaan jälkeen ei tarvinnut jäädä yksin, vaan työssäoppimista tapahtui harppauksin, kun tukea sai työkavereilta. Tehtäviä ja vastuuta annettiin monipuolisesti.

”Parasta on ollut hyvä työmaaporukka ja se, että on saanut ottaa vastuuta töistä. Haastavaa, varsinkin aluksi, oli omien hommien hahmottaminen ja ylipäätään työmaan sisäistäminen. Työmaalla käytettävät termit ovat myös aluksi tuntemattomia, mutta nekin tulevat tutuksi töiden lomassa. Apua on saanut tarvittaessa ja ilmapiiri on ollut muutenkin sellainen, että keneltä vaan on helppo kysyä neuvoa”, Juho summaa.

 

Juho Paloheimo Consti Way.jpg

Juho Paloheimo opiskelee rakennustekniikkaa Aalto-yliopistossa ja toimi kesän ajan Ilmalanrinteen uudisrakennushankkeessa työnjohtoharjoittelijana. Vaikka opinnot jälleen syksyllä jatkuivat, hän jatkaa niiden ohella hankkeen parissa osa-aikaisena.

 

”Suuri arvo on ollut työtehtävien monipuolisuudella. Se, että on saanut nähdä HR:n monia eri ulottuvuuksia ja saanut vaikuttaa oman työn sisältöön, on ollut tärkeää. Haastavinta oli aluksi ymmärtää se, miten eri järjestelmät linkittyvät toisiinsa. Myös itse palkanmaksuprosessin eri vaiheiden ja kaikkien koodien muistaminen oli aluksi hankalaa. Meidän HR-tiimissämme kaikki kuitenkin auttavat toisiaan ja alusta asti on korostettu sitä, että aina kannattaa kysyä ihan pienistäkin mietityttävistä asioista. Parhainta onkin ollut työyhteisö, joka on tukenut ja auttanut ihan alusta asti. Vallitseva hyvä ilmapiiri, jossa kaikki puhaltavat yhteen hiileen, on saanut olon turvalliseksi ja merkitykselliseksi.”, Lotta kiteyttää.

”Motivoivaa on, kun pääsee ratkomaan haasteita. Erityisesti mieleen jäänyt asia tältä kesältä onkin se, miten paljon yhteistyötä tarvitaan – suunnittelijasta valvojaan tarvitsemme kaikki toisiamme ja oppiminen tapahtuu yhdessä. Constilla perehdyttäminen tehtiin suunnitelmallisesti, jonka jälkeen oli helppo lähteä työmaalle. Koko tiimi on ollut alusta lähtien apuna ja tukena. Kiitokset täytyy myös lähettää valvojille, suunnittelijoille ja tilaajan edustajille hyvästä yhteistyöstä. Kertaakaan ei tullut vastaan sellaista, että olisi ollut huonoa asennoitumista suhteeni. Lähdin kesätöihin hyvin avoimin mielin, joten varsinaisesti mikään ei yllättänyt, mutta erityisen hienoa oli huomata, miten kivaa töissä oli olla ja miten hyvin minut otettiin vastaan”, Henna kiittelee.

 

Henna Nissinen Consti Way.jpg

Henna Nissinen palasi elokuussa opintojensa pariin Metropoliaan, jossa hän opiskelee rakennusmestariksi suuntauksenaan talonrakennustekniikka. Myös Henna jatkaa työskentelyä opintojensa ohessa kesätyöpaikkanaankin toimineen, Constiin kuuluvan RA-Urakoinnin kylpyhuone- ja mikrobikorjaustyömailla.

 


Uusimmat