search
Työntekijän matkassa

Consti Way: Yhteistyö on Constin valttikortti

29.1.2020

Kun osaavat ammattilaiset puhaltavat yhteen hiileen, syntyy paras lopputulos niin asiakkaille kuin yrityksen sisälläkin. Constilaiset Jorma Anttila ja Timo Lassila kertovat yhteistyön sujuvan hyvässä hengessä – huumoria unohtamatta.

 

Vastaava työnjohtaja Jorma Anttila työskentelee tällä hetkellä Oulun Radisson Blun kohteessa, jossa hänen vastuullaan on projektin kokonaisvaltainen organisoiminen, aikatauluttaminen ja johtaminen.

Radisson Blun laaja uudistamishanke käsittää yhdeksän kerrosta: seitsemän hotellihuonekerroksen uudistuksen, kahdeksanteen kerrokseen rakennettavat uudet hotellihuoneet sekä kellarikerroksen saneerauksen.

– Tavallinen työpäiväni kuluu pitkälti työmaatoimistolla suunnittelutöiden ja tapaamisten parissa. Lisäksi käyn työmaalla selvittelemässä asioita ja seuraamassa töiden etenemistä, kertoo Constilla jo yli viisi vuotta viihtynyt Jorma.

Viestintä on vastaavan työnjohtajan työssä tärkeässä roolissa. Iso osa Jorman työpäivästä meneekin puhelimen ja sähköpostin äärellä.

– Varsinkin isoissa hankkeissa on tärkeä pitää keskusteluyhteys auki niin oman talon väkeen, suunnittelijoihin, valvontaorganisaatioon kuin aliurakoitsijoihinkin.

Samassa hotellikohteessa työskentelevä projekti-insinööri Timo Lassila vastaa kohteen taloteknisen urakoinnin tehtävistä: hän valvoo ja koordinoi LVI-puolen töiden sujuvaa etenemistä ja vastaa tarvikkeiden hankinnasta.

– Työskentelen päivittäin myös työmaamestarin ja rakennuspuolen työnjohtajien kanssa. Yhdessä koordinoimme projektia ja varmistamme, että tieto kulkee, Timo kertoo.

Tiedonkulku työnjohdon, työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden välillä onkin työmaalla ensiarvoisen tärkeää. Avainsanoja ovat viestinnän avoimuus ja säännöllisyys. 

– On tärkeää saada kaikki saman pöydän ääreen ja työskentelemään yhdessä kohti parasta lopputulosta. Kokoonnumme säännöllisesti viikkopalaverien ja pikaisempien kahvipalaverien merkeissä.

 

Hyvä fiilis lähtee tyytyväisistä työntekijöistä

Yhdessä tekeminen on Constin todellinen valttikortti. Jorma kehuu, että parasta työssä onkin juuri hyvä ja yhteen hitsautunut työporukka.

– Kun työntekijät voivat hyvin, yritys voi hyvin. Ammattilaisten kanssa on helppo tehdä töitä ja huumori on aina työpäivissämme läsnä.

– Ja jos kenkä joskus puristaa, on tärkeää, että uskalletaan tulla juttelemaan. Sitten tehdään tarvittavia korjausliikkeitä, Timo jatkaa. 

Radisson Blun uudistushanke haastaa myös ammattilaisia: vanhaa purettaessa vastaan tulee toisinaan myös yllätyksiä. Yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamalla haasteet kuitenkin ratkaistaan parhaan lopputuloksen saamiseksi.

– Meillä on innostava yhteistyön henki aina työnjohtajista työntekijöihin. Meille kaikille on kunnia-asia tehdä asiat mahdollisimman hyvin, Timo kertoo.

– Ja vaikka olisi kuinka kiire, niin kaveria autetaan aina. Meillä ihmisistä välitetään aidosti. Hyvän työpaikan tunnistaa siitä, ettei meiltä haluta lähteä pois, Jorma sanoo.

 

Consti Way on constilaisten tapa toimia ja johtaa. Se ohjaa koko henkilöstöä kohti yhteisiä tavoitteita, ja rakentuu tärkeiden arvojemme varaan. Lue lisää!


Uusimmat