search
Työntekijän matkassa

Consti Way arjessa: Uuden oppimista ja osaamisen hyödyntämistä

21.9.2021

Frans Vainio, 37, on hyvä esimerkki siitä, kuinka rakennusalalla voi uudelleenkouluttautua ja kehittyä tehtävässään. Vainio ehti toimia noin kymmenen vuotta julkisivuasentajana ja rakennuspeltiseppänä, kunnes selkäongelmat pakottivat miettimään urakuvioita uudelleen ja hän hakeutui työnjohdon koulutukseen. Syyskuun 2021 alussa hänelle ojennettiinkin ansaitusti rakennusinsinöörin todistus.

Nyt Frans Vainio toimii Constin Turun yksikössä työnjohtajana. Constille Vainio tuli harjoitteluun vuonna 2017 ja säännöllisesti hän on työskennellyt Constilla opintojensa ohessa jo vuodesta 2018. Myös opinnäytetyön hän suoritti Constille vuonna 2020.

Monipuolisella ammattitaidolla ja vuosien aikana kerätyllä kokemuksella haastavammistakin paikoista on Vainion mielestä suuri merkitys, ja niistä on selkeää etua.

”Varsinkin saneerauskohteissa tulee paljon yllätyksiä ja ongelmia, jotka pitää pystyä nopeasti ratkomaan. Työssäni tarvitaan usein kokemusta vastaavanlaisista hankkeista, jotta kokonaiskuvan näkee paremmin ja pysyy niin sanotusti tilanteen päällä”, hän kuvailee.

Parhaillaan Frans Vainio työskentelee Turun Ylioppilaskyläsäätiön Kuunsilta-nimisessä opiskelija-asuntokohteessa, missä hän on päässyt tekemään tehtäviä monipuolisesti niin työsuunnittelun, hankintojen, perehdytyksen kuin turvallisuudenkin parissa. Kuunsillan pienkerrostalo saneerataan kattavasti sisältä sekä julkisivujen ja luhtikäytävien betonipinnat korjataan ja maalataan. Erityistä kohteessa on asuintoihin toteutettavat huoneistojakomuutokset. Urakan valmistuttua talossa on jopa 26 asuntoa enemmän kuin alun perin.

Parasta Frans Vainion mielestä hänen työssään on se, että pääsee hyödyntämään omaa näkemystä ja kokemusta. Positiivisina asioina hän kokee myös erilaisten ihmisten kanssa toimimisen sekä vaihtelevat työkohteet ja työympäristöt.

”Tässä työssä ei tarvitse istua koko päivää näytön äärellä, vaan työ vaatii useasti jalkautumista mestalle. Haastavaa sen sijaan on tiukan aikataulun puitteissa työvaiheiden yhteensovittaminen niin, ettei päällekkäisyyksiä tulisi. Tämä on usein kuitenkin mahdotonta, jolloin joutuu soveltamaan erilaisia ratkaisuja”, Vainio kertoo.

Rakennusalalla on Frans Vainion mukaan kehittämistä vielä aivan työmaan arjessakin. Kunnioituksen ja arvostuksen työnjälkeä ja työturvallisuutta kohtaan soisi vielä parantuvan. Nyt niiden ja yhteisten sääntöjen noudattamisen valvominen vie vielä liian paljon aikaa itse työn johtamiselta.


Uusimmat