search
Työntekijän matkassa

Consti Way arjessa: Tehtävänä asiakkaan ymmärtäminen

6.6.2022

Kun taloyhtiössä ilmenee remonttitarve tai remontointiin liittyvää kysyttävää, ensimmäinen yhteydenotto tulee useimmiten asiakkuuspäällikkö Michael Diominille. Reilun viiden vuoden ajan Constilla taloyhtiöiden avainhenkilönä työskennellyt Diomin osaakin vastata taloyhtiöitä askarruttaviin kysymyksiin suvereenisti.

Tällä hetkellä taloyhtiöissä kysymyksiä ja mielenkiintoa herättävät erityisesti ekologiset palvelut. Diominilla onkin myös merkittävä rooli Constin taloyhtiöpalveluiden kehittämisessä, joista viimeisimpänä keväällä 2022 lanseerattiin taloyhtiöille ekologisia palveluita tarjoava Eco Consti -palveluperhe. Eco Constin palveluihin kuuluu muun muassa ratkaisut sähköautojen latauspisteiden lisäämiseen, geotermisen lämmön hyödyntämiseen sekä ilmanvaihdon parantamiseen ja huoneilman jäähdytykseen – ja lisää on tulossa.

Millaisia asioita taloyhtiöasiakkaat arvostavat?

Olen tehnyt asiakastyötä jo vuosia, joten tärkeimmäksi asiaksi työssäni sanoisin pyrkimyksen ymmärtää asiakasta. Tietysti monipuolisesta osaamisesta on apua, mutta ennen kaikkea pitää olla vastaanottavainen ja kuunnella asiakastamme.

Tällä hetkellä myös taloyhtiöissä peräänkuulutetaan vastuullisia palveluita, jotka ovat selkeitä ja avoimia. Urakoitsijan on oltava ajassa kiinni ja yhteistyökykyinen. Yhteistoiminnan ja avoimuuden määrä on viime vuosien aikana lisääntynyt selvästi. Urakoitsija otetaan mukaan entistä useammin jo suunnitteluvaiheessa.

Taloyhtiö saattaa tilata urakoita kahdenkymmenen vuoden välein, jolloin päättäjät ehtivät talossa vaihtua ja aiemmin saatu kokemustieto katoaa. Luottamuksen rakentaminen vie usein pitkään, ja taloyhtiö joutuu turvautumaan päätöksissään kuulopuheisiin ja hinnalliseen tarjoukseen. Siksi yrityksen maineella ja vertaiskokemuksella on taloyhtiölle suuri merkitys. Yrityksen tulee vaalia mainettaan.

Hinnalla on myös tietysti suuri merkitys, mikä on ymmärrettävää. On oltava laadukas, mutta kuitenkin edullinen – hinta-laatusuhde on merkitsevä. Lisäetunamme on se, että voimme tarjota huolto- ja ylläpitopalveluita, joilla tarjotaan huolettomuutta remontin jälkeen, ja asiakassuhdetta voidaan jatkaa.

Mitä lisäarvoa asiakkuspäällikkö tuo taloyhtiöille?

Toimin Taloyhtiöt-toimialan asiakasrajapinnassa eli olen isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden kontaktihenkilö ja yleensä ensimmäinen yhteyshenkilö. Saan myös kyselyitä erilaisista palveluista ja välitän viestejä talon sisällä eteenpäin. Huolehdin siitä, että asiakas saa tarjouksen ja varmistan, että kysymyksiin vastataan.

Usein myös palaute taloyhtiöiltä Constille tulee kauttani, ja koenkin niin meidän kuin asiakkaidemme eduksi sen, että Constilla on talon sisällä minunlaiseni yhteyshenkilö, joka on urakasta ulkopuolinen. Tällaiseen henkilöön on helpompi ottaa ongelmatilanteissakin yhteyttä ja kertoa tilanteesta, ja meillä on mahdollisuus selvittää asia heti.

Lisäksi käyn pitämässä esityksiä ja kertomassa laajasta palvelutarjoamastamme isännöintitoimistoissa sekä isännöitsijöiden kanssa myös taloyhtiöille ja niiden hallituksille. Osallistun myös taloyhtiöitä palveleviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joten minut on helppo tavata henkilökohtaisestikin ja tulla kyselemään.

Meillä on Taloyhtiöt-toimialalla noin 400-450 työmaata vuositasolla, joiden brändinäkyvyyden kehittämisessä olen mukana. Toisin sanoen helpotan työmaiden arkea auttamalla työmaalakanoiden ja -taulujen sekä muun näkyvyyden kanssa. Näkyvyyteen liittyy esteettisyyden lisäksi joitain lainsäädännöllisiä asioita, jotka tulee tuntea ja huomioida.

Joillekin hyvän näkyvyyden omaaville työmaille myymme mainospaikkoja ulkopuolisillekin. Hoidan mainosten neuvottelun ja tilaukset, jotta työmaalla saadaan keskittyä rakentamiseen. Työmaa, eli toimialamme tapauksessa taloyhtiö, saa etua mainospaikan myymisestä tulojen muodossa.

Pyrin varmistamaan omalta osaltani, että asiakkaillemme jää tunne, että projektimme on hoidettu laadukkaasti loppuun asti. Hyvin hoidettuna asiakassuhde jatkuu.

Michael Diomin Consti Way arjessa.jpg

Michael Diominin lempiharrastuksiin lukeutuu golf. Henkilökohtaista kokemusta rakentamisesta Diomin on hankkinut rakentamalla kaksi omakotitaloa sekä toimimalla rakennuttajana vuonna 1911 rakennetun, jugend-tyylisen talon ullakkohuoneiden muuttamisessa asunnoiksi.

Mikä työssäsi on haastavinta?

Työ on pääpiirteittäin myyntityötä ja pitkälti asiakkaan tarpeiden kuuntelemista, mutta myös henkilökemiaa. Henkilöityminen voi kuitenkin olla hyvin voimakasta ja jopa haitaksi. Ikävä kyllä joskus on käynyt ilmi, että taloyhtiö ei ole saanut tarjousta kaikkialta, koska suunnittelutoimisto tai isännöitsijä ei ole lähettänyt pyyntöä. Siksi yhteistyö niin suunnittelijoiden, isännöitsijöiden kuin suoraan taloyhtiöiden hallitusten kanssa on erittäin tärkeää ja se, että tehdään tätä yhdessä ja avoimesti. Jos jonkun kanssa ei kemiat toimi, voi rohkeasti pyytää avuksi toista henkilöä.

Negatiivisten ajatusten muuttaminen on myös haastavaa, jos on pelkoja remonttia kohtaan tai aiemmista tapahtumista on jäänyt huono kokemus. Olon muuttaminen edes neutraaliksi olisi tärkeää. Jos tapahtuma on johtunut meidän toiminnastamme, selvitetään työmaahenkilöstön kanssa yhdessä, mitä on tapahtunut ja onko työmaalla huomattu tai reagoitu ongelmaan.

Entä parasta?

Parasta työssäni on ihmisten kanssa oleminen. On mukava kuulla asiakkaiden palautteita. Consti on kilpailukykyinen ja luotettava kumppani, joten sen palveluita on mukava myydä. Lisäksi on hienoa saada olla myös itse kehittämässä entistä vastuullisimpia, ekologisempia ja parempia palveluita.

Vaikka olemmekin iso ja vastuullinen toimija, saattaa tavalliselle taloyhtiön hallituksen jäsenelle Consti edelleenkin olla vieras, joten siksikin siitä on erittäin mieluisaa päästä kertomaan. Tässä työssä erilaisten päivien lisäksi mukavaa on myös se, että aina voi tehdä asioita entistä paremmin.

Paras tunne kuitenkin tulee, kun asiakas kertoo urakan menneen hyvin ja kehuu toimintaamme.

 

Lue Eco Constista
Lue Constin taloyhtiöpalveluista

 


Uusimmat