search
Työntekijän matkassa

Consti Way arjessa: Suunnittelu rakentamisen ytimessä

3.8.2022

Suunnitelmat ovat rakennusurakan runko, ja ne ohjaavat koko työmaatoimintaa hankinnoista rakennustöihin. Keväästä 2021 alkaen Constilla työskennellyt Sara Troberg toimii suunnittelupäällikkönä Constin Julkiset-toimialalla. Hänen tehtävänsä on varmistaa, että projektin suunnitelmat ovat riittävät ja pysyvät aikataulussa.

Suunnittelu on rakennusurakan tärkeimpiä tehtäviä. Kuten rakentamiselle, myös suunnitelmille on omat aikataulunsa sekä selkeät suunnitelmapaketit, jotka määritellään yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Trobergin päätehtäviin kuuluukin yhteistyö suunnittelijoiden kanssa sekä suunnitelmien valmistuttua yhteensopivuuden, riittävyyden ja toteutuskelpoisuuden varmistaminen. Suunnitelmia arvioidaan ja katselmoidaan jatkuvasti työmaan edetessä.

Laajasta kokemuksesta hyötyä

Trobergin mielestä laajasta työkokemuksesta on ollut hyötyä nykyisessä tehtävässä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa työnjohtajan ja työmaainsinöörin tehtävissä uudis- ja korjausrakentamisessa niin toimitila- kuin asuinrakennushankkeissa. Koulutukseltaan Sara Troberg on rakenne- ja rakennustuotantotekniikan diplomi-insinööri ja käynyt kerryttämässä kokemusta parin vuoden ajan myös Yhdysvalloissa. Parhaillaan hän on mukana Ilmalanrinteen toimistokiinteistön sekä Järvenpään Yhteiskoulun uudisrakennushankkeissa.

”Työmaakokemuksesta on paljon hyötyä. Olen ollut mukana rakentamisen eri vaiheissa ja työmaan haasteet ovat tulleet tutuiksi. Tätä työtä voisi silti tehdä eri vahvuuksillakin – lopulta tärkeintä on yhteistyökyky ja toisten kuunteleminen”, Troberg sanoo.

Sara Troberg Ilmalanrinne..jpg

Digitaalisuus lisääntyy

Sara Troberg on osallistunut myös Constin erilaisiin kehitysryhmiin. Vastuullisuuden kehitysryhmässä rakentamista mietitään vastuullisuusnäkökulmista, ja digitalisaatioon keskittyvä ryhmä suunnittelee muun muassa tietomallien ja muiden digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä työskentelyn ja rakentamisen tehostamiseksi.

Trobergin mukaan tietomalleja kyetäänkin hyödyntämään jo paljon. Järvenpäässä suunnittelunohjauksessa hyödynnettiin mallinnusta rungon rakentamisessa. 

”Järvenpäässä runkotoimituksissa mukana oli monta eri toimittajaa, joten teimme runkoaikataulun visualisoinnin tietomallinnuksena. Mallissa näkyi elementit tunnuksineen sekä kunkin osan toimittajat. Mallinnuksesta pystyttiin seuraamaan, kuinka runko tulee rakentumaan päivittäin, ja sitä voitiin käyttää apuna elementtitilauksissa ja työn suunnittelussa”, Troberg kertoo.

Digitaalisuuden työryhmän tavoite on myös varautua ennalta asioihin, kuten miettiä, miten Consti toimii uudistuvan lainsäädännön ja lisääntyvien vastuiden mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain eli tulevan kaavoitus- ja rakentamislain tuomat muutokset.

”Kehitysryhmissä on tullut olo, että Constilla on kehitysmyönteinen ilmapiiri. Ajatellaan elinkaarta, vastuullisuutta, hiilineutraaliutta, ja ne viedään liiketoimintaan. Lisäksi ryhmissä pääsee tutustumaan constilaisiin eri yksiköistä. Kehitysryhmien ansiosta uudessa työpaikassa tuli nopeasti tuttuja eri yksiköistä. Constilla on niin paljon palveluita, että nyt on helpompaa ottaa tuttuihin ihmisiin yhteyttä ja kysyä asioista. Kaikki palvelut ja kehitysalueethan lopulta kytkeytyvät yhteen.”

Haasteet uudistavat

Rakennusalalla parhaillaan vallitsevan materiaalin saannin epävarmuus näkyy myös Sara Trobergin työssä. Haaste saada materiaaleja pakottaa miettimään suunnitteluratkaisuja uudelleen. Toisaalta se on myös tuonut uusia tapoja toimia ja pakottanut miettimään omiakin työtapoja uudelta kantilta. Toisinaan muutosten pakottamana on jopa löydetty parempia työkaluja ja tehokkaampia tapoja toimia. Troberg pitääkin jatkuvaa arviointia ja tietoisuutta tärkeänä.

Työssään sekä parasta että haastavinta Trobergin mielestä on yhteistyö monien eri alan asiantuntijoiden kanssa. Arkkitehti, rakennesuunnittelija ja talotekniikkasuunnittelija miettivät asioita eri kanteilta.

”On mielenkiintoista oppia eri näkökulmat ja haastavaa yhdistää asiat ja näkemykset. Tärkeintä on, että löydetään asiakkaan kannalta paras ratkaisu.”


Uusimmat