search
Työntekijän matkassa

Consti Way arjessa: Opinnäytetyöstä hyötyä koko työyhteisölle

3.2.2022

Consti tekee jatkuvaa yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa.

Vuosittain Constille toteutetaan muutamia innovaatioprojekteja tai opinnäyte- ja lopputöitä alan opiskelijoiden toimesta. Lopputöiden aiheet syntyvät tarpeen mukaan. Useimmiten aiheet liittyvät työsuhteessa esiin tuleviin tai tuotannossa havaittaviin kehittämistarpeisiin.

Viimeisin Constille toteutettu opinnäytetyö on Turun ammattikorkeakoulusta rakennusmestariksi valmistuneen Iida Siilin Haitta-aineturvallisuusopas työntekijöille”.

Iida Siili aloitti Constilla ns. haalariharjoittelijana vuonna 2020 ja jatkoi työnjohtoharjoittelussa vuonna 2021. Zeroni-perehdytyksen yhteydessä tuli puheeksi Iidalta vielä puuttuva opinnäytetyön aihe. Koska työturvallisuus ja haitta-aineet kiinnostivat, syntyi idea haitta-aineisiin liittyvän oppaan tekemisestä opinnäytetyönä.

”Kesän 2021 työmaallani esiintyi erilaisia haitta-aineita ja koin, ettei itselläni ollut riittävästi tietoa aineista ja niiden mahdollisista vaikutuksista ihmiseen. Yksi parhaimmista puolista lopputyön tekemisessä oli, kun oman tiedon kartuttamisen lisäksi sain tehdä oppaan. Opas vastaa sitä, mitä olisin itse työssä kaivannut; siitä löytää olennaisia tietoja haitta-aineista helposti lähestyttävässä muodossa ja opas voidaan helposti jakaa työmaalle aiheesta kiinnostuneille luettavaksi.”

Opinnäytetyön tekeminen Constille sujui Iidan mielestä hyvin ja sujuvasti. Hän kiittelee erityisesti selkeää ja avointa yhteistyötä.

”Sekä Constin että kouluni puolelta saamani tuki oli ensiluokkaista. Opinnäytetyön tekemistä helpotti se, että työn tavoitteista sovittiin heti alussa ja tehtiin selkeä etenemissuunnitelma. Aiheen rajaaminen oli mielestäni suhteellisen helppoa. Sain itse kehitellä ideoita ja palautekeskustelut olivat rakentavia ja avoimia, jolloin saatiin kaikkia miellyttävä lopputulos.”

Opinnäytetyön tekemisen ohella Iida myös työskenteli kokoaikaisesti Constilla.

”Vaikka välillä päivät venyivät, pysyin lähes koko ajan suunnitellussa aikataulussa ja valmistuin syksyllä tavoiteajassani eli kahdessa ja puolessa vuodessa. Työharjoittelujen ja opinnäytetyön tekeminen Constille oli sujuvaa ja yhteistyö myös koulun suuntaan toimi hyvin.”

Iida kokee, että hän on saanut Constilta vahvan tukiverkoston oman työuransa aloitukseen.

”Työyhteisössä minut otettiin hyvin vastaan. Harjoittelijana työnjohtotehtävissä olin vielä kokematon, mutta avoin ilmapiiri kannusti kyselemään ja kehittämään omaa ammattitaitoa.” 

Seuraavaksi Iida Siili keskittyy työkokemuksen kartuttamiseen ja työskentelee tällä hetkellä työnjohtajana Yritykset-toimialan Tampereen yksikössä.

 

Lue, millainen Consti on työpaikkana.

 


Uusimmat