search

Consti Way

Tähtäämme samaan maaliin

Consti Way on meidän constilaisten tapa toimia ja johtaa.

consti-way-logo.png
Consti Way ohjaa koko henkilöstöä kohti yhteisiä tavoitteita. Se rakentuu meille tärkeiden arvojen varaan. Consti Way on osa jokaista työpäiväämme ja asiakastapaamistamme. Se elää kaikilla työmailla ja tuntuu jokaisessa kohtaamisessa. Consti Way on korkean laatumme vartija ja työhyvinvointimme pohja. Se on kunnioitusta ja kilpailukykyä. Se on ammattiylpeyttä, avoimuutta ja edelläkävijyyttä. Me kaikki olemme constilaisia – toimialasta, osaamisesta tai asemasta riippumatta.

Teemme sujuvasti yhteistyötä yli sermien ja seinien sekä eri työmaiden välillä, yhdessä sovituilla, toimivilla ja tehokkailla tavoilla.

Tunnemme tapamme, tiedämme vahvuutemme ja toimimme aina asiakkaidemme parhaaksi.

Consti Wayn 5 elementtiä

Yhteistyö ja avoimuus

Constilaisten yhteistyö ja viestintä on avointa niin asiakkaille kuin yrityksen sisälläkin.

 
Luotamme toisiimme, mikä lisää työhyvinvointia ja parantaa työn tuloksia toimistolla ja työmailla. Kaikilla on aito halu tehdä yhteistyötä ja kyky nähdä työyhteisön yhteinen etu. Palaverikäytäntömme ovat tehokkaita ja tiedonkulku yksiköiden, työnjohdon ja työntekijöiden välillä on sujuvaa. Arvostamme omaa työtämme ja ammattitaitoamme sekä kunnioitamme kaveria. Autamme ja tuemme toisiamme, yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Huippusuoritus alallamme tehdään yhteistyössä.
 
 

Yhdessä sovitut toimintamallit auttavat projektien
sujuvassa läpiviennissä.


Toimintamallien avulla vaalimme laatua, johdamme paremmin ja luomme toiminnallemme jatkuvuutta niin projektien kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Samalla pystymme ennakoimaan tilanteita ja asioita entistä tehokkaammin.

Suorituskyvyn johtaminen

Toimimme ratkaisukeskeisesti päästäksemme asettamiimme tavoitteisiin.

 
Asetamme selkeät tavoitteet. Mittaamme onnistumistamme taloudellisilla, ajallisilla ja laadullisilla mittareilla. Teemme päätöksemme ja toimenpiteemme faktoihin perustuen. Reagoimme nopeasti, parannamme ja kehitymme.
Olemme ja teemme työtä asiakkaitamme varten. Kuuntelemme ja kysymme, ajattelemme ja analysoimme.

Hyödynnämme kaiken osaamisemme ja ammattitaitomme aina asiakkaidemme eduksi – sitoutuen ja panostaen.

Löydämme asiakkaan kannalta parhaimman kokonaisratkaisun ja toteutamme systemaattisesti vaativimmatkin toiveet.

Tarjoamme asiakkaillemme laajasti juuri heidän tarpeitaan vastaavia palveluita asiakaslähtöisesti, helposti ja joustavasti.

Jatkuva parantaminen


Me constilaiset olemme huipputyyppejä ja alamme parhaita osaajia.


Jatkuva parantaminen on kuitenkin myös jatkuvaa oppimista aiemmasta toiminnasta ja kokemuksesta. Se on luopumista tarpeettomista ja vanhoista käytänteistä sekä uusien etsimistä. Jatkuva parantaminen on ongelman havaitsemista ja syiden selvittämistä sekä poistamista niin ettei samaan ongelmaan enää törmätä. Se vaatii aikaa, ja kova ja ammatillinen pohja saavutetaan määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä.

Me kaikki olemme constilaisia – toimialasta, osaamisesta tai asemasta riippumatta.

Yhteistyö ja avoimuus

Constilaisten yhteistyö ja viestintä on avointa niin asiakkaille kuin yrityksen sisälläkin.

 
Luotamme toisiimme, mikä lisää työhyvinvointia ja parantaa työn tuloksia toimistolla ja työmailla. Kaikilla on aito halu tehdä yhteistyötä ja kyky nähdä työyhteisön yhteinen etu. Palaverikäytäntömme ovat tehokkaita ja tiedonkulku yksiköiden, työnjohdon ja työntekijöiden välillä on sujuvaa. Arvostamme omaa työtämme ja ammattitaitoamme sekä kunnioitamme kaveria. Autamme ja tuemme toisiamme, yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Huippusuoritus alallamme tehdään yhteistyössä.
 
 

Yhdessä sovitut toimintamallit auttavat projektien
sujuvassa läpiviennissä.


Toimintamallien avulla vaalimme laatua, johdamme paremmin ja luomme toiminnallemme jatkuvuutta niin projektien kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Samalla pystymme ennakoimaan tilanteita ja asioita entistä tehokkaammin.

"Tiimit, joiden kanssa olen työtä tehnyt, ovat toimineet lupausten ja arvojen mukaisesti."

"Olemme nähneet työmailla, että constilaiset kohtaavat asukkaat ihmisinä ja ymmärtävät heitä."

Constilaisten tavoitteena on oman työn virheettömyys ja paras asiakaspalaute.

Tavoitteemme on ihmisten elinympäristön parantaminen

MISSIO

Erinomaisella korjausrakentamisen osaamisellamme parannamme rakennuskannan arvoa ja ihmisten elämänlaatua. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tyytyväisyys sekä työntekijöidemme hyvinvointi ovat toimintamme perusta.

 

VISIO 2021

Constin visiona on olla asiakkaan ykköskumppani ja rakentamisen moniosaaja.

 

 

OLEMME SAAVUTTANEET VISION, KUN...

 

...Consti on Suomen ykkönen korjausrakentamisessa.

...Constilta löytyvät kaikki palvelut rakennusten korjaukseen, kunnossapitoon ja kehittämiseen rakennuksen koko elinkaaren aikana.

...asiantunteva ja jatkuvaan parantamiseen sitoutunut henkilöstömme on tehokkaan korjausrakentamisen ja laadun tae.

...toimiala ja suuri yleisö tuntevat meidät parhaista ja tunnetuimmista innovaatioista.

...Consti on olemassa asiakkaitaan varten ja tarjoaa parhaan asiakaskokemuksen.