search
Uutinen

Yhteistyötä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi – Rakennuttaja Constin vieraana Turvapuistossa

20.7.2022 08.15

Työturvallisuus on yksi rakennusalan merkittävimmistä kehitysalueista, ja se kuuluu myös Constin vastuullisuushankkeisiin. Oman toiminnan kehittämisen ja henkilöstön koulutuksen lisäksi turvallisuutta edistetään kumppaniyhteistyön avulla.

Rakennusurakan turvallisuuskulttuurin kannalta suunnitteluvaihe on usein yhtä tärkeä kuin rakennusvaihe.  Työterveys ja -turvallisuus tulisikin ottaa entistä vahvemmin huomioon rakennusurakan koko elinkaaren aikaisessa riskienhallinnassa.

Premico Constin vieraana Turvapuistossa

Constissa pyritään aktiivisesti kehittämään työterveyttä sekä -turvallisuutta toimimalla erilaisissa kehitysryhmissä sekä tutkimusten osapuolena. Lisäksi kumppaniyhteistyötä kehitetään jatkuvasti. 

Rakennuttajan kehitysajatuksia turvallisuudesta päästiin kuulemaan Espoon Turvapuistossa, jonne parin vuoden ajan suunnitteilla ollut Premicon ja Constin yhteinen vierailu viimein järjestyi kesällä. Päivän tavoitteena oli edistää toimialan ja erityisesti yhteisten työmaiden turvallisuuskulttuurin positiivista kehitystä. Vierailun aikana saavutettiin yhteisiä näkemyksiä siitä, miten hankkeiden osapuolet voivat omalla toiminnallaan edesauttaa työmaiden turvallisuutta.

Premico Consulting toimii rakennuttamisen ja kiinteistökehityksen alalla niin uudis- kuin korjaushankkeissa. Premicon liiketoiminta-alueeseen kuuluvat sekä asunnot että liikekiinteistöt, kuten hotellit. Yhteistyötä Consti ja Premico tekivät muun muassa vuonna 2019 valmistuneen Marski-hotellin mittavassa uudistus- ja korjaushankkeessa.

Premico Constin vieraana Turvapuistossa.jpg

Yhteinen näkemys turvallisuustasosta

Vaikka rakennuttaja ja urakoitsija katsovat hanketta omista näkökulmistaan, yhteistyö hankkeen eri osapuolten kesken lisää avoimuutta ja edesauttaa yhteisten toimintamallien kehittämistä. Kun kaikki osapuolet tähtäävät samaan lopputulokseen, onnistumisen mahdollisuus kasvaa merkittävästi.

Turvallisuudessa onnistuminen tarkoittaa sitä, että työntekijä pääsee työpäivän päätteeksi terveenä kotiin, mikä ei rakennustyömaalla raskaan kaluston, pölyn, kemikaalien, ergonomian ja monien muiden haasteiden lisäksi ole lainkaan itsestäänselvyys.

Turvapuistovierailulla ryhmä oli yksimielinen siitä, että vastuu turvallisuuden vaatimisesta on kaikilla osapuolilla. Keskustelussa esille nousivat muun muassa perehdytyskäytännön tehostaminen sekä työsuojelusta vastaavan henkilön riittävän osaamisen ja resurssien varmistaminen. Näiden lisäksi rakennuttajan vaikutusmahdollisuuksiksi nimettiin muun muassa aktiivinen puuttuminen, kuten turvallisuushavainnot sekä mittaaminen ja tulosten aktiivinen seuranta. Jo nyt rakennuttajan tarjouspyyntöaineistoon kuuluu turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, joiden avulla voisi turvallisuuteen vaikuttaa vieläkin voimakkaamminkin.

”Rakennuttajana voisimme ottaa lisävastuuta omien työmaidemme seurannasta ja hyödyntää paremmin kerättyä tietoa. Paremmista lähtövaatimuksista ja seuranta-avusta voi olla paljonkin apua. Urakoitsijan ei myöskään tarvitse antaa tilaajan jättää turvallisuusasioita huomioimatta. Turvallisuuden toteutumista saa vaatia molemmin puolin”, huomauttaa Henna Kemppainen premicolta.

Turvallisuuskulttuurin avainasioiksi nousivat suunnitelmallisuus ja nopea reagointi sekä aktiivisen viestinnän tärkeys.

’’Kun tahti on kova, voi vauhtisokeus yllättää. Siksi turvallisuustekijät on käytävä läpi säännöllisesti palavereissa sekä varmistettava niiden toteutuminen työmaalla. Tiedonkulun ja jatkuvan vuoropuhelun tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Kun ilmapiiri on kunnossa ja turvallinen työmaa on kaikkien tavoitteena, voi työvirheet ja havainnot tuoda vapaasti esille ja korjausliikkeet suorittaa välittömästi’’, kommentoi Joonas Salmirinne Constilta.

”Tilanne pitää malttaa ja uskaltaa rauhoittaa heti, jos tuntuu, että jokin asia alkaa karata hallinnasta. On reagoitava nopeasti, jotta päästään taas tilanteen päälle. Muuten ongelmat usein kasvavat lumipalloefektin lailla”, jatkoi Timo Vienonen Premicolta.

Consti ja Premico Espoon Turvapuistossa.jpg

Turvallisuuden hinta

Rakennusalalla hintakilpailu saattaa karsia toimia, jotka edesauttaisivat turvallisuutta. Näin asia ei kummankaan toimijan mielestä saisi olla. Sen sijaan turvallisuuteen liittyvän ymmärrystason esille tuominen ja mahdollisten kustannusten esittäminen voisi tulevaisuudessa olla selkeämpää, jolloin tilaajalla on mahdollisuus paremmin verrata toimijoita myös sen perusteella – eikä tiukankaan paikan tullen siitä karsittaisi kustannuksia.

Rahan lisäksi turvallisuuskulttuurin kehittäminen vaatii myös sitoutumista, rohkeutta tuoda asioita esille sekä vastuullista johtamista.

”Henkilöt ovat toisinaan kovassa kuormituksessa ja työmaan johdon tärkeimpiä tehtäviä on myös tunnistaa ja arvioida jaksamista ja tekemisen määrää. Ihmiset tätä työtä tekevät. Johtamisessa on muistettava, ettei ihmisiä saa jättää yksin”, kommentoi Pirkka Lähteinen Constilta.

 

Lue myös:
VERKOSTOITUMINEN ON KUMPPANUUTTA
TURVALLISUUSKULTTUURI CONSTILAISEN SILMIN

Uusimmat uutiset