search
Uutinen

Turvallisuuskulttuuri luodaan käytännön teoilla

25.11.2021 09.00

Consti aloitti elokuussa kahden uuden toimistotalon rakentamisen Helsingin Ilmalanrinteeseen. Sen lisäksi, että hanke on edistyksellinen rakentamisen sekä rakennuksen elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen näkökulmasta, työmaa kehittää hiotuilla menetelmillään turvallisuuskulttuuria.

Ilmalanrinteen rakennushankkeessa tilaaja on korostanut turvallisuutta, mutta työmaalla turvallisuuden perusta on kuitenkin aina vastuussa oleva työnjohto. Tässä hankkeessa työmaan turvallisuuskulttuurista pitää huolen vastaava työnjohtaja Mikko Tabell. Hän tietää, kuinka onnettomuus voi vaikuttaa koko työmaahenkilöstön hyvinvointiin ja työn suorittamiseen.

Mikko Tabell onkin tyytyväinen siitä, että vaikka prosessit monesti ovatkin vakiintuneita, tässä asiassa vastaava työnjohtaja voi toimia oman päänsä mukaan parantavalla tavalla ja parhaimmillaan kehittää koko yrityksen turvallisuuskulttuuria. Sen lisäksi, että projekti sujuu teknisesti, Tabellille onnistuminen on sitä, että työpäivän päätyttyä jokainen työntekijä pääsee terveenä kotiin perheensä luokse.

Consti rakentaa Ilmalanrinteeseen.jpg  Ilmalanrinteen työmaalla työskennellään turvavarusteissa.jpg

Sitoutuminen oman ja työmaan turvallisuuden lisäämiseen

Ilmalanrinteen työmaalla turvallisuutta on lähestytty henkilökohtaisen toiminnan kautta. Aivan jokaiselle työntekijälle tehtävästä riippumatta tehdään kirjallinen työturvallisuussuunnitelma perehdytyksen yhteydessä. Kulkulupa myönnetään vasta suunnitelman valmistuttua.

”Ihminen toimii tutussa tehtävässään hyvinkin intuitiivisesti ja automaattisesti. Kun työmaaympäristö kuitenkin on aina erilainen ja jatkuvasti muuttuva, oman toiminnan tiedostaminen korostuu”, Mikko Tabell sanoo.

Henkilökohtaisessa turvallisuussuunnitelmassa käydään läpi työntekijän työtehtävät ja toiminta työmaalla sekä peilataan niitä alueella piileviin vaaranpaikkoihin, sääolosuhteisiin ja mahdollisiin muihin tunnistettuihin tekijöihin. Myös vaaratekijöiden mittavuus sekä mahdollisen onnettomuuden vaikutukset ympäristöön, eli muille henkilöille tai materialle, määritellään yhdessä. Lopuksi kirjataan toimenpiteet, kuinka uhkien toteutuminen voitaisiin välttää.

”Kun vaaranpaikat on kohdistettu todelliselle työmaalle ja henkilö ajattelee asioita omalta kohdaltaan tarkemmin, turvallisuus usein paranee jo sillä. Kirjallinen suunnitelma varmistaa, että työntekijä, työnjohto ja urakoiva yritys ovat sitoutuneet samaan turvallisuustasoon”, Tabell kuvaa asiaa.

Turvallisuuden edistysaskelina tällä työmaalla on muun muassa otettu käyttöön pakollinen viiltosuojahansikkaiden käyttö. Myös onnettomuuksia usein aiheuttavan katkoteräveitsen käyttö ilman erillistä lupaa on kielletty. Mikko Tabellin mukaan nykyiset hansikkaat ovat jo mukavia käyttää ja niiden käyttö tulee luultavasti ajan kanssa yleistymään samoin kuin suojalasien. Vielä muutama vuosi sitten suojalaseja pidettiin pääasiassa vain tiettyjen työtehtävien yhteydessä, ja nyt ne ovat työmailla osa pakollista varustusta.

Constin työturvallisuus.jpg

Erityisjärjestelyjä niitä vaativiin paikkoihin

Työntekijöiden turvallisuussuunnittelun lisäksi työmaalla on käytössä satunnaisten vierailijoiden perehdytyskäytäntö, jossa tuleva työmaakierros käydään etukäteen läpi. Vierailijoille kerrotaan työmaan akuuttien vaaranpaikkojen lisäksi tarvittavista suojaimista sekä käsitellään toimintatavat ja vastuut onnettomuuden sattuessa. Lisäksi vierailijoita kannustetaan teehavainto.fi-palvelun käyttöön, mikäli he huomaavat kierroksen aikana jotain mainittavaa.

Erityistä huolta pidetään myös liikennejärjestelyistä, jotka asettavat usein haasteita kaupunkialueella. Koska työmaa sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä alueella, liikennejärjestelyt annettiin hoidettavaksi kokeneelle aliurakoitsijalle, jolla on työmaan ajan kokonaisvastuu ympäristön liikennejärjestelyistä. Näin varmistettiin, että muuttuvat liikenneratkaisut ovat turvallisia ja selkeästi merkittyjä niin autotiellä kuin kävely- ja pyöräteillä. Palveluntarjoaja vastaa asiantuntijana myös tarvittavista luvista sekä liikenteenohjaukseen ja muutoksiin tarvittavasta henkilöstöstä ja lainmukaisista liikennemerkeistä.

”Eniten palautetta työmaaympäristöstä tulee yleensä liikennejärjestelyistä, joiden merkintää tai turvallisuutta ei koeta riittäväksi. Toisinaan merkit kylläkin myös katoavat yön aikana. Nyt kun asiaa hoitaa yksi vastuullinen taho, sitä valvotaan aktiivisesti. Kannustamme myös teehavainto.fi-palvelun käyttöön, jotta saamme välittömästi tiedon työmaalle, jos jokin asia ei ympäristössä ole kunnossa. Toki kiitoksiakin on aina kiva saada”, Tabell sanoo.

Tee havainto Ilmalanrinteen rakennustyömaalla.jpg

Lue lisää Consti rakentaa Helsinkiin kaksi uutta LEED-luokitusta tavoittelevaa toimistotaloa


Uusimmat uutiset