search
Uutinen

Palovesitykkejä ja haponkestäviä kanavia

27.7.2022 12.00

Jäte muuttuu lämmöksi hajuttomasti ja turvallisesti. Consti urakoi Vantaan Energian jätevoimalan laajennuksen lvi-työt. 

Kierrätykseenkään kelpaamaton jäte ei ole jätettä, kun siitä tehdään lämpöä. Kaupan ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamattomista jätteistä syntyy kaukolämpöä Vantaan Energian uudessa jätevoimalassa, joka rakennettiin sähköä ja lämpöä tuottavan, vuonna 2014 käyttöönotetun jätevoimalan viereen. 

 "Mittakaava oli toinen kuin talotekniikka-asennuksissa yleensä. Telineitä ja järeitä nostimia tarvittiin esimerkiksi 35 metrin korkeuteen asennettavan ilmanvaihtokoneen liikutteluun", kertoo projektipäällikkö Sami Rakkolainen Constista, joka vastasi uuden yksikön lvi-töistä.

Ihan tavallisesta ilmanvaihtokoneesta ei ollutkaan kyse vaan useamman kuution kokoisesta möhkäleestä, joka vaihtaa ilmaa jätebunkkerin huoltojen ajan. Tymäkät tuoksut ottaa talteen kemiallinen suodatin, joka tarkoitti 384 suodatinkennon asennusta.

Poikkeuksellista jätebunkkerin ilmanvaihtolaitteissa ja kanavistossa on myös materiaalin haponkestävyysvaatimus.

Jätebunkkerin huollonaikaisen ilmanvaihdon lisäksi Consti toteutti jätevoimalan laajennuksen maanpäällisen palovesiverkoston, kattilarakennuksen vieressä olevan sähkö- ja prosessirakennuksen lvi-työt ja hieman arkisempana asennuksena sosiaalitilojen lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmät.

Sähkö- ja prosessirakennuksen lvi-töissä suurin työ oli automaatio- ja sähkötilojen jäähdytys.

"Kaikki tekniikka on samassa rakennuksessa eli mittakaava oli tässäkin iso. Muuten jäähdytystekniikka ei eroa merkittävästi isompien asuinrakennusten tai toimistotilojen ratkaisuista", Rakkolainen toteaa. Jäähdytys on varmennettu siten, että tilassa on kahdet identtiset laitteet.

Vantaan energian laajennushanke-Consti Talotekniikka.jpg

Palovesitykkien testaus keräsi katsojia

Talotekniikka-asennukset eivät yleensä kerää kiinnostunutta yleisöä ympärilleen, mutta palovesitykkien testaus huhtikuussa herätti runsaasti kiinnostusta sekä työmaalla työskentelevissä että Vantaan Energian henkilöstön keskuudessa.

Palovesitykkejä tarvitaan sammuttamaan jätebunkkerissa mahdollisesti syttyviä tulipaloja. Amerikkalainen tykki ampuu vettä 2000 litraa minuutissa. Kovan paineen vuoksi palovesiverkoston putkien onkin oltava järeämpää tekoa kuin tavallisten asuin- tai toimistorakennusten vesiputkien.

"Sammuttamisessa voidaan käyttää kalvovaahtoa alentamaan veden pintajännitystä ja parantamaan veden tunkeutumista palavan jätteen sekaan. Näin tarvitaan vähemmän vettä eli jätteet kastuvat vähemmän", kertoo LV-asennuksista vastannut Mikko Lahdensuo.

Palovesiverkoston asennukseen sisältyi myös runsaasti ulosottopisteitä.  

Kotimainen energianlähde korvaa kivihiilen

Vantaan Energian jätevoimalan laajennustyöt olivat jo käynnissä, kun Consti aloitti työt heinäkuussa 2021. Materiaalit ja laitteet saatiin onneksi tilattua vuoden 2021 puolella, mutta korona aiheutti viivästyksiä laitetoimituksiin sen verran, että esimerkiksi viimeiset puhaltimet saapuivat vasta viime metreillä toukokuussa.

"Työt ovat edenneet hyvässä yhteisymmärryksessä tilaajan kanssa, vaikka aikataulu on molemmin puolin hieman elänyt. Matkan varrella tuli jonkin verran lisätöitä, joita ei suunnittelussa ollut otettu huomioon, mutta nekin saatiin hoidettua kunnialla", Rakkolainen ja Lahdensuo summaavat. 

Vantaan Energia päätyi Constiin julkisen kilpailutuksen perusteella. Constin vahvuuksia olivat monipuolinen kokemus lvi-toteutuksista sekä yhtiönä että tekijätasolla ja kokemus myös isoista lvi-hankkeista.

Vantaan Långmossebergenissä sijaitsevan jätevoimalan laajennuksen ansiosta ulkomailta tuotu kivihiili voidaan korvata kotimaisella energianlähteellä. Ensimmäinen jätekuorma saapui laitokselle toukokuun alussa, ja ensimmäiset koekäytöt jätteellä päästiin tekemään jo toukokuun lopussa pari viikkoa alkuperäistä aikataulua edellä.

Vantaan Energian tavoitteena on luopua fossiilista polttoaineista energiantuotannossa vuoteen 2026 mennessä. 

Consti urakoi Vantaan Energian jätevoimalan laajennuksen lvi-työt..jpg


Uusimmat uutiset