search
Uutinen

Jokaisen pitää tuntea olevansa tervetullut

24.11.2022 08.30

Perehdytyksellä on monta tavoitetta. Tärkeimpiä ovat yhteiset toimintatavat ja kiinnittyminen työyhteisöön.

Vastuullinen työnantaja huolehtii henkilöstönsä työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Merkittävä osa hyvinvointia on tunne, että kuuluu joukkoon. Että on tervetullut taloon ja työyhteisöön. Ja että tietää, miten työyhteisössä toimitaan. Ja keneltä kysyä, jos ei jotain tiedä.

Tervetulleeksi kokeminen on havaittu Constissa yhtä tärkeäksi uusien työntekijöiden perehdytyksessä kuin se perinteisin tavoite eli työtehtäviin tutustuttaminen.

Työtehtävien läpikäynti on luonnollisesti tärkeää erityisesti nuorten työntekijöiden perehdyttämisessä. Ensimmäisen työpaikan perehdytys voi olla ratkaisevaa nuoren koko työelämälle sekä työtehtävien että työyhteisöön pääsemisen näkökulmasta.

Se, että osaa omat hommansa, ei yksin tee konkaristakaan hyvää työntekijää. Hommat pitäisi pystyä tekemään niin, että kokonaisuus toimisi kaikkien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kyllä konkarikin haluaa tuntea itsensä tervetulleeksi.

Constissa onkin laitettu viime aikoina paljon paukkuja perehdytysprosessin kehittämiseen.

HR-johtaja tapaa kaikki uudet esihenkilöt

Esihenkilön työ perehdytyksessä alkaa jo ennen kuin uusi henkilö tulee taloon. Tähän on laadittu yksityiskohtainen tarkistuslista.

Kun uusi työntekijä on astunut ovesta sisään, alkaa talo- ja tehtäväkohtainen perehdytys, jota seuraa työmaaperehdytys. Työmaaperehdytys ei luonnollisestikaan koske vain uusia constilaisia, vaan sen käyvät läpi kaikki kyseisellä työmaalla aloittavat. Kokonaisuudessaan perehdytykseen on aikaa kaksi kuukautta työsuhteen aloittamisesta. Perehdytykseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin moninkertaisena, kun uusi henkilö oppii alusta alkaen Constin yhteiset tavat toimia.

Myönteistä palautetta on saatu muun muassa siitä, että henkilöstöjohtaja tapaa henkilökohtaisesti kaikki esihenkilötehtävissä aloittavat.

YKn kestävän kehityksen tavoitteet Constilla.jpg

Järjestelmäperehdytykselle kysyntää

Osa perehdytyksestä tehdään niin sanotusti sorvin ääressä, osan voi tehdä verkossa. Lyhyitä verkkokoulutuksia on tarjolla esimerkiksi yksintyöskentelystä ja Constin liiketoiminnan periaatteista, johon sisältyy muun muassa harmaan talouden tunnistamiseen ja reiluun kilpailuun liittyviä asioita. Verkkokoulutukset voi suorittaa silloin, kun itselle parhaiten sopii.

Erityisen paljon kiitosta on saanut järjestelmäperehdytys. Constissa, kuten monessa muussakin organisaatiossa, on käytössä lukematon määrä eri tietojärjestelmiä. Osa niistä on päivittäisessä käytössä, mutta joidenkin kanssa joutuu painimaan vain kerran vuodessa. Satunnaiselle käyttäjälle on laadittu osana järjestelmäperehdytystä sellaiset ohjeet, jotka kerran vuodessa järjestelmään kirjautuva tarvitsee. Tämä on saanut kiitosta myös talossa pidempään olleilta.  

Perehdytys palvelee kaikkia osapuolia

Onnistunut perehdytys palvelee kaikkia osapuolia. Uusi työntekijä pääse paremmin kiinni työyhteisöön, järjestelmiin ja Constin toimintatapoihin.

”On monia tapoja tehdä asioita oikein. Mutta me haluamme, että asiat tehdään siten, että ne palvelevat parhaiten kokonaisuutta meillä Constissa”, kuvaa henkilöstöjohtaja Turo Turja perehdyttämisen ehkä vaikeinta osuutta.

Joillain melko yksityiskohtaisillakin toimintaohjeilla halutaan varmistaa, että esimerkiksi työsopimusasiat hoidetaan koko konsernissa yhtenäisesti, jokainen tietää miten työterveyshuolto toimii ja mistä löytyy suojavarusteet.  Yhteiset toimintatavat lisäävät tehokkuutta ja luovat samalla edellytykset turvalliselle ja tasa-arvoiselle työskentely-ympäristölle.

Constin tavoitteena on ikä-, sukupuoli- ja osaamisrakenteeltaan monipuolinen työyhteisö, jossa tulokkaat ja konkarit oppivat toisiltaan ja johon on helppo kiinnittyä.

Perehdytys on keskeinen keino siihen, että työpaikalla toimitaan oikeudenmukaisesti ja kaikki tietävät oikeutensa ja velvollisuutensa. Perehdytyksellä ja hyvällä ja läpinäkyvällä hallinnolla torjutaan myös lahjontaa ja korruptiota.

Tavoite 16.jpg

”Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto” on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, jotka Consti on tunnistanut omaan toimintaansa kiinteästi liittyväksi. Muut Constin toiminnalle tärkeät kestävän kehityksen tavoitteet ovat ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt”, ”Sukupuolten välinen tasa-arvo”, ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” ja ”Ilmastotekoja”.

 

Lue  Constin vastuullisuusteemoista ja -tavoitteista


Uusimmat uutiset