search
Uutinen

Ilmastotekoja katolla ja pannuhuoneessa

25.10.2022 11.00

Rakennetun ympäristön päästösäästöillä on valtaisa vaikutus, sillä yli puolet Euroopan hiilipäästöistä aiheutuu lämmityksestä. Kolme neljäsosaa rakennetun ympäristön päästöistä aiheutuu rakennuksen käytöstä.

Ilmastoteot on yksi YK:n 17:sta kestävän kehityksen tavoitteesta. Ilmastotekoja tarvitaan, jotta maapallon lämpötilan nousu ei muodostu kestämättömiksi. Nopein ja tehokkain keino on vähentää fossiilisten energialähteiden aiheuttamia hiilidioksidi- eli CO2-päästöjä. Niiden suurin yksittäinen lähde on lämmitys.

Korjausrakentamisessa päästövähennykset ovat olleet itsestään selvä tavoite osana energiatehokkuuden parantamista jo pitkään. Energiankulutuksen ja päästöjen vähentämisessä olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuus on ratkaisevaa, sillä uudisrakentaminen kasvattaa Suomen rakennuskantaa vain 1-2 prosenttia vuodessa. Tilojen energiankulutuksen pienentäminen onkin osa kaikkea korjausrakentamista ja tilaajan ja urakoitsijan yhteinen tavoite.

Energiatehokkuutta parannetaan sekä talotekniikalla ja rakennusautomaatiolla että rakennusteknisesti erityisesti julkisivukorjauksilla ja eristystä parantamalla. VTT:n tuoreiden laskelmien mukaan esimerkiksi 1960-luvun kerrostalon energialuokka saadaan energialuokasta D luokkaan C lisäeristyksellä, ikkunoiden ja ovien vaihdolla ja lämmön talteenotolla. Suurin vaikutus on ikkunoilla ja ovilla. Korjaamisesta aiheutuvien CO2-päästöjen takaisinmaksuaika on noin viisi vuotta.

Kerrostaloissa hiiltä pössyttelevät ikkunat, rivitaloissa katto

Vanhoissa kerrostaloissa pahin yksittäinen energiasyöppö on yleensä parvekkeen ulko-ovi tai olemattomasti eristetyt lämmitetyt autotallit. Parvekelasitus ei siis ole vain mukavuustekijä, vaan se vähentää myös parvekerakenteiden ja -ovien säästä johtuvaa rasitusta ja pidemmän elinkaaren ansiosta CO2-päästöjä.

1970-luvun rivitaloissa pahimman energiasyöpön kyseenalaisen kunnian saa usein yläkaton kepoinen eristys. Kattoremontin yhteydessä kannattaa siis selvittää lisäeristyksen mahdollisuus – muissakin kuin yksikerroksisissa rivitaloissa, joissa kattopinta-alaa on asuinneliöitä kohden runsaasti.

YKn kestävä kehitys 13 Ilmastotekoja.jpg

Kerralla kuntoon

Jotta energia- ja julkisivuremontit tulisivat tehtyä ajallaan ja remontista saavutettaisiin täysi hyöty pitkällä aikavälillä, Consti on kehittänyt rakennusten omistajille tarkoitettuja palvelukokonaisuuksia.

Consti Optimi -energiansäästöpalvelun avulla Consti auttaa löytämään kullekin rakennukselle optimaalisen energiaratkaisun. Hankesuunnitteluvaiheessa kiinteistöstä luodaan virtuaalinen talo ja simuloinnista saatavien tietojen pohjalta Constin asiantuntijat määrittävät kiinteistön ominaisuuksien ja sen käyttötapojen mukaan optimaalisen ratkaisun. Talotekniikalla ja rakennusautomaatiolla on helppo säätää huonelämpötiloja ja valaistusta sen mukaan, oleskellaanko huoneistossa vai onko se tyhjillään. 

Vodavol puolestaan on uusi, rakennusalan asiantuntijayritysten yhdessä kehittämä järjestelmä vanhojen betonisandwichelementtikerrostalojen julkisivujen saneeraukseen. Siinäkin yhtenä tavoitteena on parantaa ulkovaipan eristävyyttä.

Ilmastonmuutos kasvattaa myös huollon merkitystä. Elementtisaumojen, sadekourujen, salaojien ja rappausta suojaavan maalinkin on syytä olla kunnossa, kun viistosateet ja erilaiset sään ääri-ilmiöt koettelevat.

Tavoitteena pienemmät päästöt työmailla

Consti on määritellyt CO2-päästövähennystavoitteet myös omalle toiminnalleen. Vertailukohtana ovat CO2-päästöt vuonna 2020 liikevaihtoon suhteutettuna. Päästövähennykset toteutetaan siirtymällä sähköisiin työsuhdeautoihin sekä korvaamalla fossiilinen polttoaine uusiutuvalla. Tavoitteena on, että Constin toimipisteiden kuluttamasta sähköstä 70 prosenttia on uusiutuvaa jo vuonna 2023. Työmaiden energiankulutuksen ja päästöjen seurantaa ja tavoitteita sekä purkujätteen kierrätystä kehitetään parhaillaan. 

”Ilmastotekoja” on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, jotka Consti on tunnistanut omaan toimintaansa kiinteästi liittyväksi. Muut Constin toiminnalle tärkeät kestävän kehityksen tavoitteet ovat ”Kestävät kaupungit ja yhteisöt”, ”Sukupuolten välinen tasa-arvo”, ”Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua” ja ”Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto”.

Tavoite_13.png

Ilmastotekoja
- Korjaaminen purkamisen ja uudisrakentamisen sijaan
- Julkisivukorjaukset ja huollot auttavat kiinteistöä kestämään ilmaston ääri-ilmiöitä
- Asiakkaan tilojen energiatehokkuuden parantaminen
- Energiatehokkuus ja kierrätys Constin omassa toiminnassa


Uusimmat uutiset