search
Uutinen

Consti Talotekniikka Laakson yhteissairaalan kehitysvaiheen allianssikumppaniksi

15.8.2022 08.20

Consti Talotekniikka Oy on valittu Laakson yhteissairaalan kehitysvaiheen allianssikumppaniksi. Kehitysvaiheen sopimus on allekirjoitettu toukokuussa 2022 maanalaisten tilojen, aluetöiden sekä päärakennuksen osalta.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa toteutusvaihetta edeltää kehitysvaihe. Kehitysvaiheen tehtäviin kuuluvat hankkeen organisointi ja resursointi, kehitysvaiheen suunnittelu ja budjetointi, sisällön ja laajuuden määrittäminen allianssin kanssa, suunnittelu- ja toteutusratkaisujen kehittäminen ja innovointi sekä tavoitekustannusten määrittäminen ja asettaminen. Nyt allekirjoitetun sopimuksen osalta Constin päävastuulla ovat hankkeen päärakennuksen LVI- ja sprinklerityöt sekä sprinklerityöt maanalaisten tilojen ja aluetöiden osalta.

Kehitysvaiheiden jälkeen allianssi tekee erilliset päätökset toteutusvaiheiden käynnistämisestä. Koko hankkeen kustannusarvio on n. 800 miljoonaa euroa. Constin LVI-, sprinkleri- ja sähkötöiden arvo toteutusvaiheissa tulisi olemaan n. 50 miljoonaa euroa. Kustannusarviot ja tavoitekustannukset täsmentyvät kehitysvaiheiden sekä toteutusvaiheiden sopimusten allekirjoittamisten yhteydessä.

”On hienoa päästä allianssikumppaniksi tähän hankkeeseen, joka on hyvää jatkumoa Constin aiemmin toteuttamille yhteistoiminnallisille, allianssi- ja sairaalahankkeille”, sanoo Consti Talotekniikan myyntijohtaja Marko Rouvinen.

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen Laakson yhteissairaala-hankkeessa. Alueelle rakennetaan kolme uutta sairaalarakennusta ja kolme säilyvää rakennusta peruskorjataan.  Hankkeessa toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tilat HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle.

Hankkeen allianssin muodostavat HUSin ja Helsingin kaupungin muodostama kiinteistöosakeyhtiö, SRV Rakennus Oy ja hankkeen suunnittelijat sekä infra- ja talotekniikkatoimijat.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Constin vahvaa sairaalaosaamista voidaan hyödyntää uuden, huippunykyaikaisen sairaala-alueen rakentamisessa”, kommentoi Consti Talotekniikan toimitusjohtaja Heikki Pesu.

 

Hanke ei sisälly Constin tilauskantaan ja tullaan kirjaamaan vaiheittain tilausten mukaisesti.

Lisätietoja:
Heikki Pesu, toimitusjohtaja, Consti Talotekniikka Oy, puh. +358 40 300 5450
Marko Rouvinen, myyntijohtaja, Consti Talotekniikka Oy, puh. +358 40 822 4411


Uusimmat uutiset