search
Uutinen

Asuintalo- ja hotellikorjausten häiriöaika minimiin tahtituotannolla

23.6.2020 11.00

Tahtituotanto on tullut voimalla rakennusalalle, ja siitä povataan jo rakentamisen tuottavuusongelman ratkaisijaa. Sen avulla on saatu hyviä tuloksia, mutta samalla on opittu, ettei se ole ihmelääke joka tilanteeseen. Consti on lähtenyt tuotteistamaan tahtituotantoa niissä kohteissa, missä hyödyt ovat ilmeisimpiä, eli hotellien ja asuintalojen korjauksissa.

– Hotellien ja asuntojen korjauksissa on paljon toistoa, mikä tekee tahtituotannon soveltamisesta helpompaa, Constin aluejohtaja Pirkka Lähteinen korostaa. – Niissä jokainen päivä, jonka tila on poissa käytöstä, maksaa, joten tahtituotannon hyödyt ovat selkeästi osoitettavissa.

Jos etsii kohdetta, missä tahtiajan hyödyt ovat maksimaaliset, sellaiseksi sopii Constin jo valmiiksi saama Bonus Inn -lentokenttähotellin korjaus. Kyseessä oli niin sanottu facelift-korjaus, mihin ei kuulu laajaa talotekniikan uusimista. Se mahdollisti tarkan tahtituotannon, ja korjauksissa voitiin edetä huone kerrallaan tahtiajassa.

– Remontoimme neljä lohkoa kerralla, koska hotellin käytössä piti olla koko ajan yli 100 hotellin yli 200 huoneesta. Jokaisessa huoneessa, eli ruudussa, edettiin päivän tahdilla. Työt oli huoneissa jaettu vakionopeuksisiin työpaketteihin eli vaunuihin, jotka seurasivat toisiaan keskeytyksettä. Työpaketteja oli 13, joten yhden huoneen läpimeno oli 13 työpäivää, kohteen vastaava työnjohtaja Mikko Hell Constilta laskee.

– Käytäväalueet korjattiin rinnalla perinteisellä aikataulutuksella. Koko urakan pituus oli puolisen vuotta.

 

Tahtituotanto sopii myös peruskorjauksiin

Vaikeustaso nousee, kun korjataan myös talotekniikka, jolloin pystyhormit rikkovat muuten tiloittain etenevän korjauksen rytmin. Tämä tilanne oli HOASin Kannelmäellä Kitarakujalla viiden yksiportaisen opiskelija-asuntolan peruskorjauksessa. Huoneistojen sisätilat päätettiin korjata tahtituotantona, ja pystylinjat olivat omina talotekniikan työvaiheinaan sen ulkopuolella.

Ensimmäinen talo korjattiin viidessä kuukaudessa, koska sille varattiin hieman enemmän aikaa, mutta muiden talojen läpimenoaika onnistuttiin kutistamaan vain neljään kuukauteen. Kohde oli osoitus tahtituotannon mahdollisuuksista myös perinteisissä peruskorjauksissa.

Constin uusimmassa tahtituotantokohteessa Vuosaaren Retkeilijänkadulla mennään vielä askel pitemmälle, koska kohteessa tehdään käyttötarkoituksen muutosta. Entinen toimistotalo muutetaan opiskelija-asuntolaksi, mihin rakennetaan 100 HOASin Hima-konseptin mukaista miniasuntoa. Tässäkin kohteessa aikataulu on tiukka, mutta sitä lähdettiin ratkomaan tahtituotannon avulla, ja nyt kohde on valmistumassa hyvin aikataulussa.

– Ennen tahtituotantoa tehtiin raskaat purut, koska kaikki väliseinätkin purettiin, ja tiettyjä muutoksia kantaviin rakenteisiin. Tahtituotanto lähti liikkeelle lattiavalujen jälkeen väliseinien pystytyksellä. Ruuduksi valittiin 6–7 huoneistoa, ja tahtiaika ruudussa oli viikko. Jokainen ruutu valmistuu noin yhdeksässä viikossa, kohteen työpäällikkö Jussi Penttilä kuvaa.

 

HOAS Rastila, Consti.jpg

HOAS Hima -miniasunnot sijaitsevat Helsingin Rastilassa.

 

Ennakointi helpottuu

Retkeilijänkadulla ensimmäiseen lohkoon varattiin vähän enemmän aikaa, osittain joululomienkin takia, mutta sen jälkeen on pysytty hyvin aikataulussa. Yhdellä urakoitsijalla vaihtui tosin välillä miehet, ja he meinasivat jäädä jälkeen, mutta se havaittiin nopeasti, ja aikataulu kurottiin kiinni.

Tahtituotannossa vaikeinta on saada kaikki urakoitsijat heti alusta asti noudattamaan tahtituotannon suunnitelmaa. Se onnistuu, jos jokainen urakoitsija tekee työt sovituilla alueilla valmiiksi, ennen kuin siirtyy seuraavalle alueelle. Kun tämä saadaan toimimaan, jokainen työvaihe saadaan valmiiksi ja tarkastettua niin, että laatuvirheet eivät kerry luovutusvaiheeseen.

Kun työntekijät sisäistävät tahtituotannon idean ja oppivat säännöllisesti toistuvan rytmin, he pitävät menetelmän selkeydestä ja ennakoitavuudesta. Yksi haasteellisimpia urakoita tahtituotannon kannalta ovat sähkötyöt, mutta Retkeilijänkadulla niidenkin nivomisessa tahtituotannon rytmiin onnistuttiin hyvin.

– Sähkösuunnittelussakin aikataulusuunnittelu helpottuu, koska alueet on pilkottu pienempiin osiin. Tiedän tarkasti etukäteen, kuinka monta solua ja mitkä työvaiheet on saatava valmiiksi. Pystyn myös paremmin ennakoimaan asentajien määriä, sähköurakoitsijan edustaja Mika Heinonen Sähkö Jeesistä arvioi.

 

Sähköjeesin sähköasentaja Anton Seikkinen.jpg

Sähköasentaja Anton Seikkinen Sähkö Jeesistä toteutti asennuksia Retkeilijänkadulla.

 

Bonus Innin työmaalla Constilla omat työntekijät vastasivat osasta tahtituotannon tehtävistä.

Constin korjausrakentaja Jere Kantele kertoi tekevänsä joka päivä kahteen huoneeseen uuden lattian ja listoittavansa sen. Kaikille oli selvää, että jos yksi työpaketti jää jälkeen, kaikki muutkin jäävät jälkeen, mikä loi myös ryhmäpainetta.

– Työmaalla on onneksi hyvä ilmapiiri. Tahtituotanto on alkuun uutta, mutta kun kaikki löytävät oman paikkansa ja rytmin, se on kuin olisi tehtaalla töissä. Ei tarvitse aamulla miettiä, mitä teet, kun kaikilla on selkeät ohjeet, hän kehui.

Kantele totesi tahtituotannon vaikuttavan myös laatuun.

– Kun asennuksessa on kymmeniä toistoja alla, ei tarvitse enää miettiä, missä järjestyksessä listat asentaa. Virheetkin ovat karsiutuneet.

 

HOAS Miniasunnot, Consti.jpg

Constin työpäällikön Jussi Penttilän (vas.) ja Mika Heinosen Sähkö Jeesistä (oik.) mukaan tärkeintä on, että kaikki urakoitsijat sitoutuvat yhdessä aikatauluun ja toteutustapaan.

 

Itse kehitetty mobiilisovellus tukee

Tahtituotannon onnistumisessa on Constissa yhä suurempi rooli myös startupin kanssa yhteistyössä kehitetyllä tahtituotannon ohjaussovelluksella, eli MestaMasterilla. Kitarakujalla sitä vielä pilotoitiin, mutta sittemmin se on ollut normaalissa tuotantokäytössä.

Ohjelman avulla työntekijät saavat tiedon tulevista töistä kännykkäänsä ja kuittaavat, kun työt on aloitettu ja lopetettu. Ongelman tullessa eteen sillä voi kutsua apua. Omalla näkymällään työnjohto pysyy jatkuvasti ajan tasalla työmaan tilanteesta.

Retkeilijänkadulla taukotilassa oli iso televisioruutu, missä työmaan tilanne oli kaikkien nähtävillä. Juuri tulevien töiden ennakointi sen avulla sai työntekijöiltä kiitosta, sillä monesti he eivät tiedä mitä tullaan tekemään edes seuravana päivänä.

Työnjohtaja Markus Hautalalle Retkeilijänkadun tahtituotanto ja Mestamasterin käyttö olivat molemmat uusia asioita.

– Ohjelman käyttö on selkeää, koska työntekijät näkevät kännykästä 2–3 viikkoa eteenpäin, mitä töitä on tulossa, ja voivat suunnitella paremmin aikataulujaan. Työnjohtajan näkökulmasta on vapauttavaa, ettei työmaalla tarvitse olla kyttäämässä, milloin työt valmistuvat. Voin seurata mistä paikassa vaan työmaan tilannetta reaaliajassa.

 

Abakaru Raluca siivoaa miniasunnon kattoa.jpg

Miniasunnoissa eteisen päälle on rakennettu parvi.

 

Hyvä valmistelu siivittää tahtituotantoa

Tahtituotanto pitäisi Pirkka Lähteisen mukaan ottaa normaaliksi toimintatavaksi asuntojen, hotellien ja muiden paljon toistoa sisältävien korjausten korjauksissa. Suurimman hyödyn siitä saisivat tilaajat, joille se toisi aikataulun luotettavuutta, nopeutumista, kustannussäästöjä ja pienempiä vuokratuottojen menetyksiä.

– Tahtituotanto toimii parhaiten, kun se voidaan pohjustaa jo suunnitteluvaiheessa. Jos urakoitsija voi vaikuttaa myös suunnitteluratkaisuihin, pystytään valitsemaan parhaiten tahtituotantoa tukevat menetelmät. Ne voivat olla esimerkiksi esivalmisteita tai nopeasti asennettavia, kestäviä materiaaleja.

Kun Consti on mukana jo suunnitteluvaiheessa, voidaan Lähteisen mukaan vähentää ja ohjata kustannuksia rinnan suunnittelun etenemisen kanssa, jolloin riskit ovat tilaajankin näkökulmasta paremmin hallittuja.

Jussi Penttilä korostaa myös aliurakoitsijoiden ja toimituksen merkitystä.

– Tahtituotannossa kannattaa katsoa hankintatilanteessa kokonaistaloudellisesti parasta urakoitsijaa, joka ymmärtää menetelmän idean. Kun aliurakoitsija oppii tahtituotannon, saman aliurakoitsijan kanssa olisi hyvä jatkaa seuraavissa kohteissa, ja kehittää yhteistyötä edelleen.

Teollinen korjaus mahdollistaisi Lähteisen mielestä suurimmat hyödyt, koska toimintaa voitaisiin kehittää koko ajan. Se olisi mahdollista, jos kohteita voitaisiin toteuttaa peräjälkeen niin, että toteutuskokoonpano pysyisi samana.

–  Tahtituotantoa kannattaa hyödyntää, kunhan sitä ei sovelleta sellaisten töiden tai kokonaisuuksien ohjaamiseen, missä sille ei todellisuudessa ole edellytyksiä. Kannustankin asiakkaita ottamaan Constiin rohkeasti yhteyttä, jos on suunnitteilla tämän artikkelin tunnusmerkit täyttävä hanke, niin voisimme kartoittaa mahdollisuudet yhdessä.

 

HOAS Rastila terassi, Consti.jpg

 

Consti palvelee yrityksiä ja kiinteistösijoittajia niin pienissä kuin laajemmissakin hankkeissa tuhansista euroista kymmeniin miljooniin euroihin. Palvelumme kattavat hankkeen kaikki vaiheet budjetoinnista varsinaiseen toteutukseen. Palveluitamme ovat muutostyöt, vaativat peruskorjaukset ja hankekehitys, kiinteistöihin liittyvä palvelu-urakointi ja huoltopalvelut. Meillä on vahva kokemus niin toimitilaremonteista, myymäläremonteista kuin asuintalojenkin remonteista. 

Lue Constin palveluista yrityksille

Ota meihin yhteyttä! Yhteystietomme löydät täältä

 

 

 


Uusimmat uutiset