Vastuullisuus

Yhteiskuntavastuu ja eettisyys ovat tärkeä osa Consti Yhtiöiden toimintaa ja strategiaa. Vastuullisuusteemamme ovat terveys ja turvallisuus, työelämän käytännöt, ympäristö ja yhteiskunnallinen vastuu, joita kaikkia käsitellään laajasti yhteiskuntavastuuraportissamme.

Työturvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Varmistamme terveellisen työympäristön työntekijöillemme ja otamme huomioon toiminnassamme aina myös loppukäyttäjät sekä sidosryhmät.

Noudatamme työmaiden ympäristösuunnitelmia ja huolehdimme jätteidenkäsittelystä, loppusijoituksesta sekä materiaali- ja energiatehokkuudesta.

Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen, teemme yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa ja kehitämme alan toimintamalleja yhteistyössä alan muiden kärkiyritysten kanssa.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme harmaan talouden torjuntaan, emmekä hyväksy korruptiota, lahjontaa tai niiden yritystä missään muodossa.

Jätä tarjouspyyntö