search
Uutinen

Rakennusalan muutos tehdään yhteistyöllä – RAIN2-hanke juurruttaa toimintamallit

22.1.2020 11.09

Rakennusala on maailmanlaajuisessa muutoksessa ja pelkän hintakilpailun sijaan pyritään entistä enemmän asiakkaan tavoitteista lähtevään yhteistoimintaan ja hankekokonaisuuksien optimointiin. RAIN eli Rakentamisen integraatiokyvykkyys -kehityshankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2016-2018 ja sen tavoitteena oli edistää yhteistoiminnallisten periaatteiden käyttöä rakennusalalla.

Rakennushankkeiden muuttuessa yhteistoiminnallisiksi projekteiksi, oli luonnollista, että myös RAIN-hankkeessa alan asiantuntijat yli yritysrajojen sitoutuivat yhteiseen hankkeeseen alan toimintakulttuurin muokkaamiseksi ja yhteistyömallien hyötyjen optimoimiseksi.

Ensimmäisessä vaiheessa työskenneltiin viiden teema-alueen ympärillä: projektisysteemin suunnittelu, yhteistyömekanismit, virtauttaminen, tiedonhallinta ja ihmisten toiminta. Kaikkien teemojen ympärillä rakentamisen integraatiokyvykkyyttä käsiteltiin useasta eri näkökulmasta sekä kehitettiin ja testattiin Lean-taustaisia projektien integrointiperiaatteita yhdessä tutkimuslaitosten kanssa.

Usean yrityksen ryhmä jakoi tietoa ja kokemuksia työpajoissa. Yhteistyön vahvistaminen koettiin hyväksi, sekä myös ainoaksi, keinoksi mahdollistaa alan kattavan muutoksen toteutuminen. RAIN-hanke oli osallistuvien yritysten vetämä ja rahoittama tutkimus- ja kehityshanke. Tutkimuslaitoksina mukana olivat Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

 

RAIN2-hanke menee pintaa syvemmälle

Toisen vaiheen eli RAIN2-hankkeen perusajatus on integrointia tukevien Lean-taustaisten toimintamallien käyttöönotto ja niiden jatkuva parantaminen. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2022.

Hankkeella varmistetaan muutoksen eteneminen ja laajentaminen aina alihankintaverkostoon saakka. Toisessa vaiheessa myös kansainvälistä yhteistoimintaa lisätään parhaiden käytänteiden löytämiseksi ja jakamiseksi.  

 

RAIN2-hankkeen pääteemat ovat:

1.      Integraation laajentaminen ja syventäminen suunnitteluvaiheesta työntekijöihin ja toimittajaketjuun asti

2.      Yhteistoiminnan käytännön johtaminen ja työkalut

3.      Virtautetun toimintamallin omaksuminen rakentamisen eri vaiheissa ja sen esteiden poistaminen

 

Teemoittain etenevissä työpajoissa laajennetaan ja syvennetään integraatio-osaamista ja hyötyjen mittaamista erilaisten kohde-esimerkkien avulla, sekä perehdytään erilaisiin suunnitelmiin ja sopimusmalleihin.

Työpajoissa käsitellään myös virtautetun toimintamallin edellytyksiä sekä niiden tunnistamista ja luomista. Lean-johtamista, yhteistoiminnan johtamismalleja, perehdytystä sekä johtamisen työkaluja ja kehittämistä käsitellään projekti- ja palvelutuotannon ja johtamisen muutoksen näkökulmasta.

RAIN2-hankkeessa tahtituotantoa sovelletaan erilaisissa kohteissa kehittäen suunnittelun ja toteutuksen integroitua virtautusprosessia, minkä lisäksi teemoihin tullaan tekemään pilotointeja, joita voidaan liittää tutkimustöihin. Constin pilottikohteita ovat muun muassa Koy Helsingin Uudenmaankatu 16-20:n mittava peruskorjaus sekä Helsinki-Vantaan Lentokentän T2-terminaalin laajennuksen talotekniikkaurakka. Molemmissa kohteissa urakan toteutusmuotona on allianssi, joka perustuu osapuolten avoimeen ja läpinäkyvään yhteistyöhön.

Hankkeen aikana tehdään myös opintomatkoja niin kotimaassa, Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.

Avoimen yhteistyön ja jaettujen esimerkkien tavoitteena on rakennusalan ja sen toimintakulttuurin uudistaminen vastaamaan alan haasteita, sekä uusien Lean-ajatteluun perustuvien toimintatapojen leviäminen.

RAIN2-hankkeessa on mukana 9 jäsenorganisaatiota; Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, Pöyry Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy sekä Amplit Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.

Hankkeesta ja työpajoista voi lukea lisää LCI Finland ry:n sivuilta http://lci.fi/tutkimus-kehitys/rain2/


Uusimmat uutiset