search
Uutinen

Consti Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedot vuodelta 2019 on julkaistu – kannattavuus ja rahavirta paranivat

7.2.2020 08.59

Vuoden 2019 liikevaihtomme oli 314,8 miljoonaa euroa päätyen lähes edellisvuoden tasolle. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme supistui odotetusti vahvaan vertailukauteen nähden.

Tilikauden liiketuloksemme parani kvartaaleittain loppuvuotta kohden ja oli selkeästi vertailukautta parempi. Loka-joulukuun liiketuloksemme oli 2,8 (-2,2) miljoonaa euroa eli 3,6 (-2,2) prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden 2019 liiketuloksemme oli 4,6 (-2,1) miljoonaa euroa eli 1,5 (-0,7) prosenttia liikevaihdosta. Kaikki toimialamme tekivät voitollisen tuloksen tilikaudelta 2019. Vuoden aikana Constilla oli käynnissä yhteensä noin 800 projektia. Muutamaa jo lopetetun Asuntokorjausyksikön vanhaa projektia lukuun ottamatta projektimme etenivät pääosin suunnitellusti. Parantuneen kannattavuuden ansiosta myös tilikauden rahavirtamme parani merkittävästi edellisvuoteen nähden.

Tilikaudella 2019 keskityimme yhtiön kannattavuutta ja kilpailukykyä parantavan käänneohjelmamme jalkautukseen, joka eteni vuoden aikana suunnitelmiemme mukaisesti. Tehdyillä toimenpiteillä pystyimme parantamaan organisaatiomme asiakaslähtöisyyttä, riskienhallintaa ja reagointikykyä, minkä lisäksi onnistuimme viemään liiketoiminnan johtamisen lähemmäksi työmaatoteutusta. Saavutimme myös käänneohjelmallemme asetetun kustannussäästötavoitteen, minkä ansiosta kahden miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt tulevat vaikuttamaan tulokseemme täysimääräisesti vuoden 2020 alusta lähtien. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta myös tilikauden 2019 kiinteät kulumme olivat vertailukautta matalammat.

Markkinaympäristömme säilyi pääosin hyvänä tilikaudella 2019. Saimme vuoden aikana uusia tilauksia 214,8 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa 6,0 prosentin laskua vertailukauteen nähden. Tilikauden lopun tilauskantamme oli 185,8 miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen vertailukautta selkeästi suuremmasta 46,8 (27,9) miljoonan euron tilauskertymästä huolimatta vuoden lopun tilauskantamme jäi 17,4 prosenttia edellisen tilikauden lopun tilauskantaa pienemmäksi. Koko vuoden uusien tilausten ja tilauskannan kehityksessä heijastuu edellisvuonna konserninlaajuisesti käyttöönotettu valikoivampi ja tiukempi tarjoustoiminta sekä käynnissä olevien suurten peruskorjaushankkeiden sitomat resurssit. Kokonaisuutena tilauskantamme laatu parani tasaisesti tilikauden aikana.

Tämänhetkisen markkina- ja liiketoimintanäkemyksemme mukaan uskomme korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän pysyvän kohtuullisella tasolla myös vuonna 2020. Odotan tilauskantamme parantuneen laadun yhdessä onnistuneen käänneohjelman jalkautuksen kanssa nostavan suorituskykyämme vuonna 2020.

 

Esa Korkeela, toimitusjohtaja

 

Lue koko Consti Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019 sijoittajat-sivulta.


Uusimmat uutiset