Työturvallisuus Constissa on merkittävästi parantunut

Julkaistu:

Korjausrakentamiseen erikoistuneen Constin työmaaturvallisuus on parantunut merkittävästi. Muun muassa turvapuistokäyntien myötä yhtiön tapaturmamäärät on saatu puolitettua vuosina 2014–2016.

Parannus työturvallisuudessa käy ilmi kolmen vuoden seurantajaksolla, jonka kuluessa työtapaturmat lähes puolittuivat. Kun vuonna 2014 Constissa tapaturmataajuus oli 40, vuonna 2016 se oli enää 22.

Toimitusjohtaja Marko Holopainen on tyytyväinen kehitykseen. Hyvä suuntaus johtuu muun muassa siitä, että vuonna 2015 yhtiö lähti mukaan Espoon Ämmässuolla sijaitsevan Rudus-turvapuiston toimintaan.

Turvapuistossa henkilöstölle tarjotaan toiminnallista työturvallisuusperehdytystä. Vuosina 2015–2016 kaikkiaan 740 constilaista suoritti turvapuistokoulutuksen. Määrä vastaa noin 80 prosenttia koko henkilöstöstä.

– Tavoitteemme on, että jokainen Constin työntekijä suorittaa turvapuistokoulutuksen. Siihen osallistuvat myös kaikki ei-työmaalla toimivat toimihenkilöt, johto, harjoittelijat sekä kesätyöntekijät, Holopainen kertoo.

Constissa panostetaan aktiivisesti tapaturmia ehkäisevään työhön, ja tapaturmien sattuessa myös jälkitoimenpiteisiin ja seurantaan. Terveellisen ja turvallisen työympäristön luominen jokaiselle työntekijälle on tärkeä osa henkilöstön työhyvinvointia.

Tällä viikolla (8.–12.5.) vietetään rakennusalalla valtakunnallista turvallisuusviikkoa. Neljättä kertaa järjestettävän turvallisuusviikon järjestävät Rakennusteollisuus RT sekä yhteistyökumppanit Rakennusliitto, RAKLI, SKOL, Pro ja viranomaistahot.

 

 

Lisätiedot:

Consti Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja Marko Holopainen, puh. 0400 458 158, if.it1566326229snoc@1566326229nenia1566326229poloh1566326229.okra1566326229m1566326229

 

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2016 Consti-konsernin liikevaihto oli 262 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1 000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista. Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi

Lue kaikki Uutiset

Jätä tarjouspyyntö