Strategiapäivityksellä luodaan edellytykset tulevalle kasvulle – Constin strategia kaudelle 2017-2021 valmistunut

Julkaistu:

Constin visio ja missio toimivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaudelle 2017-2021 laaditun strategian pohjana. Yrityksen visiota ja missiota myös päivitettiin strategiatyön aikana korostamaan Constin johtavaa asemaa korjaamisen ja huoltopalveluiden markkinoilla sekä intohimoista asennetta rakennetun ympäristön parantamiseen. Elinympäristön kehittämisen ja asiakkaiden hyvinvoinnin lisäksi tavoitteena on saavuttaa asetetut liiketoiminnan tavoitteet, joista keskeisiä ovat kasvu sekä nykyisten että uusien liiketoimintojen avulla ja myös kannattavuudesta huolehtiminen kasvun myötä.

Constin strategiset tavoitteet ovat 10% vuosikasvu nykyliiketoiminnoissa, suhteellisen kannattavuuden parantaminen sekä kasvu uusista liiketoiminnoista. Tavoitteiden saavuttamiseksi luotiin strategiset kehityshankkeet, jotka kaudella 2017-2021 ovat:

  • Kannattava ja kilpailukykyinen toiminta projekteissa ja palveluissa, mitä edistetään mm. lean-periaatteiden käyttöön otolla.
  • Ammattitaitoisin, työssä viihtyvä henkilöstö. Avain kasvuun on osaava ja motivoitunut henkilöstö, jonka toimintaedellytyksistä ja viihtyvyydestä haluamme pitää huolta.
  • Selkeät palvelukonseptit asiakkaan tarpeisiin. Haluamme tuotteistaa Constin laajan tarjooman entistä selkeämmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi palvelukonsepteiksi.
  • Tehokas myynti ja asiakashallinta.
  • Laajentaminen korjaamisen arvoketjussa. Haluamme olla korjaamisen arvoketjussa yhä laajemmin mukana suunnitteluvaiheesta käytön ja ylläpidon aikaisiin palveluihin, mihin liittyy vahvasti toimiminen eturintamassa uusien toteutusmuotojen ja teknologioiden kehittämisessä.

Kasvua haetaan kaikissa liiketoiminta-alueissa, mutta erityisesti sitä odotetaan strategisilta kasvualueilta, jotka ovat paljolti samanlaiset kuin tähänkin asti; Service, erilaiset laajempaan yhteistyön perustuvat hankkeet, kasvaminen alueellisesti, putkiremontit sekä lupaavat erikoisalueet kuten parveke-, betoni- ja lasirakenteet.

Tämän lisäksi halutaan myös uutta liiketoimintaa alueilta, joilla ei aikaisemmin ole toimittu tai oltu vahvasti mukana. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi entistä voimakkaampi uusien palveluiden tuotteistaminen, sisäilma- ja energiaratkaisut sekä ratkaisut rivi- ja pienkerrostaloihin, jotka tulevat korjausikään ja vaativat uudenlaisten palveluiden kehittämistä.

Lue strategian lyhyt yhteenveto tästä.

Lue kaikki Uutiset

Jätä tarjouspyyntö