Kilpajuoksusta kilpailutekijä

Julkaistu:

Viime päivinä käyty keskustelu putkiremonttien kestosta palvelee koko korjausrakentamisen alaa.  Alalla on paljon potentiaalia kehittyä yhä paremmin asiakkaan tarpeita palvelevaksi sekä tehostaa toimintatapoja. Constissa arvioidaan, että putkiremonttien läpimenoaika nousee entistä vahvemmaksi kilpailutekijäksi.

Constin ratkaisuja urakoiden tehostamiseen ovat teollinen esivalmistus, lean-ajattelun lisääminen ja digitalisaation entistä parempi hyödyntäminen. Lanseerasimme nopean IDEAL-konseptin Suomeen vuonna 2014. Toteuttamiemme IDEAL Putki- ja kylpyhuoneremonttien™ määrä on lisääntynyt odotetusti ensimmäisen kahden vuoden aikana. Asuntokohtainen kesto remontissa on keskimäärin kolme viikkoa ja kotona on mahdollista asua remontin ajan. Olemme kehittäneet yhteistyökumppaneidemme kanssa myös muita esivalmistustuotteita, kuten Flowall-tekniikkaseinäratkaisut ja erilaiset lisäkerrosratkaisut, joilla nopeutetaan asukkaan kokemaa häiriöaikaa. Esivalmistuksen hyötyjä ovat nopeuden ohella myös kustannustehokkuus, remontin pölyttömyys sekä laadun parantuminen.

Toivotamme myös uudet toimijat tervetulleiksi nopeutettuihin putkiremontteihin. Lisääntyvä kilpailu on hyvä asia, jotta myös taloyhtiöt ja suunnittelijat osaisivat entistä paremmin kysyä ja hyödyntää eri tekniikoita. Myös yhteistoiminnalliset toteutusmuodot, kuten allianssi, tarjoavat mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan suunnitteluun ja toteutuksiin. Vaihtoehtoja tarkasteltaessa läpimenoaika nousseekin jatkossa entistä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi.

Onko mahdollisimman nopea remontti kuitenkaan aina paras vaihtoehto? Ei välttämättä. Menetelmät, budjetti ja remonttiin käytettävä aika tulee aina optimoida tilaajan tavoitteiden mukaisesti, kunkin kohteen erityispiirteet huomioiden.

Nopeutettuun putkiremonttiin liittyy myös tekijöitä, joiden vuoksi se ei sovi kaikkiin kohteisiin. Vuorotyö aiheuttaa melu- ja pölyhaittaa lähes ympärivuorokautisesti. Urakoitsijasta riippumattomia riskitekijöitä ajatellen esiin nousee esimerkiksi se, miten rakennusvalvonta saadaan aikataulutettua työmaan rytmiin.

Me Constissa etsimme jatkuvasti uusia innovaatioita ja projektimalleja urakoiden tehostamiseen. Myös muissa remonteissa on kehitetty nopeita menetelmiä. Vuokrataloasuntojen kahden päivän viihtyvyyskorjauksista olemme saaneet erittäin hyvää palautetta. Haluamme olla muutoksen eturintamassa kehittämässä yhä parempia toimintatapoja korjausrakentamisen kentälle.

 

Marko Holopainen
Toimitusjohtaja
Consti Yhtiöt Oyj

Lue kaikki Uutiset

Jätä tarjouspyyntö