Flowall-menetelmällä putkiremontissa 10 % ajansäästö perinteiseen verrattuna

Julkaistu:

Teollisesti esivalmistetun tekniikkaseinän käyttö asuintalon peruskorjauksessa selkeytti ja nopeutti asennustöitä niin paljon, että se yllätti työmaankin. Kun menetelmästä opitaan ottamaan tuotannonsuunnittelussa kaikki hyöty irti, korjaus voi sujua pilottikohdettakin joutuisammin.

Ensimmäinen Flowall-hankekonseptilla toteutettu putkiremontti, 45 Sampo Oyj:n omistamaa asuntoa käsittävä korjaus, on valmistunut Vantaan Martinlaaksossa Raiviosuonmäellä. Maaliskuussa alkanut kohde on valmistunut aikataulullisesti ja laadullisesti poikkeuksellisen hyvin arvosanoin. Kohteen urakoitsija, Flowall-kehitysryhmään kuuluva Consti teetti Työtehoseuralla paikan päällä tehdyn työtutkimuksen, jonka mukaan Flowall osoitti jo pilottikohteessa erinomaisia hyötyjä muun muassa aikataulutuksen ja logistiikan kannalta.

– Kun tuloksia verrattiin vastaavanlaisen kiinteistön perinteisen putkiremontin etenemiseen,

pilotissa säästyi aikaa kymmenen prosenttia verrokkikohteeseen nähden. Seurannan perusteella Flowall-asennus pystytään aikatauluttamaan pilottiakin tiukemmaksi. Vuokrattavien kuukausien määrällä on vuokrataloyhtiölle suuri merkitys, toteaa Työtehoseuran toimialajohtaja Jukka Jaakkola.

Tehoa aikataulutukseen ja logistiikkaan

Flowall-tekniikkaseinä mahdollisti putkilinjojen uusimisen kerroksittain linjoittaisen korjaamisen sijasta, koska putkien uusiminen ei ole enää aikataulun kannalta kriittinen työvaihe. Kerroskohtainen aikataulusuunnittelu helpottaa rakennusteknisten töiden aikatauluttamista ja tuotannon ohjausta sekä vähentää tuntuvasti pystysuuntaista, kuormittavaa logistiikkaa.

Kohteen vastaava työnjohtaja Arto Tuominen Consti Julkisivut Asuntokorjausyksiköstä kertoo Flowallin jouduttaneen urakkaa huomattavasti.

– Flowall-tekniikkaseinän avulla putkilinjoihin liittyvät työt saatiin tehtyä nopeammin, jolloin muita työvaiheita pystyttiin aloittamaan aiemmin. Näin työt saatiin limitettyä järkevämmin kuin perinteisellä menetelmällä. Lisäksi putkiasennukset ovat tasalaatuisia, kun putkien eristystyöt ja kannakoinnit on tehty valmiiksi tehtaalla. Tekniikkaseinän sisään on asennettu myös kylpyhuoneen ja keittiön vesiputket, joten laatoitustöiden jälkeen putkimiehelle jää tehtäväksi ainoastaan vesikalusteiden kytkennät.

Flowall- tekniikkaseinän valmistuksesta vastaavan Uponorin hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors kertoo pilotin nopeuden yllättäneen.

– Asennus sujui nopeasti ja ilman ongelmia, mikä johtuu myös huolellisesta suunnittelusta. Kaikki asentamiseen liittyvät haasteet oli simuloitu 3D-mallilla, ja Flowall-ryhmän suunnittelu limittyi hyvin yhteen. Tästä ja työmaan toiminnasta johtuen yhden linjan asennus onnistui alle päivässä.

Kohteessa Sweco vastasi talotekniikkasuunnittelusta, Uponor tekniikkaseinään liittyvästä LVI-suunnittelusta ja Puustelli keittiösuunnittelusta.

Viimeistelytöihin jäi kohteessa hyvin aikaa. Kylpyhuoneet saatiin valmiiksi hyvissä ajoin ennen kohteen luovutusta, osin tekniikkaseinän tuoman aikatauluedun vuoksi. Lopputulokseen oltiin tyytyväisiä, kun asuntojen kaikki pinnat, kalusteet ja tekniikka on uusittu vastaamaan nykypäivän uudisrakentamisen tasoa.

Tuloksia hyödynnetään seuraavassa kohteessa

Työtutkimuksen tavoitteena oli analysoida Flowall-elementin asennus sekä kylpyhuoneen saneeraus työvaiheittain ja esittää tekniset ja työnsuunnittelua koskevat suositukset. Osa suosituksista hyödynnettiin jo samassa kohteessa ja jatkokehitystä tehdään ryhmäkorjaushankkeen seuraavassa vaiheessa. Työtehoseuran toteuttamassa tutkimuksessa seurattiin asennustyön tehokkuutta, turvallisuutta, menetelmien oikeellisuutta, materiaalivirtoja ja tiedonkulkua.

– Tutkimus vahvisti sen, että Flowall toimii, pääsee lupauksiinsa ja on todella elinkaariedullinen kokonaisratkaisu putkiremonttitarpeeseen, toteaa Flowall-kehitysryhmän projektijohtaja Juuso Hämäläinen Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:stä.

Tutkimus liittyy Tekesin rahoittamaan Lean-tuotannon kehittämishankkeeseen, jossa on mukana useita yrityksiä.

 

Lisätiedot:

Projektinjohtaja Juuso Hämäläinen, Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
044 7799 201
juuso.hamalainen@valvontakonsultit.fi

Kehitysjohtaja Juha Salminen, Consti
050 512 4463
juha.salminen@consti.fi

Hankekehityspäällikkö Toni Wahlfors, Uponor Suomi Oy
020 129 2332
toni.wahlfors@uponor.com

Toimialajohtaja Jukka Jaakkola, Työtehoseura
040 712 5048
jukka.jaakkola@tts.fi

 

Flowall on korjausrakentamisen uusi innovaatio ja vaihtoehto elementtikerrostalojen perinteiselle putkiremontille. Kyseessä on rakennusalan johtavien toimijoiden projektitoteutus, jossa keskiössä on modulaarinen tekniikkaseinäratkaisu. Asiakas saa elinkaariedullisen putki- ja kylpyhuonekorjauksen kokonaisratkaisuna suunniteltuna ja asennettuna.

Lue lisää: Flowall tekniikkaseinä

Lue kaikki Uutiset

Jätä tarjouspyyntö