Constin monet kouluhankkeet

Julkaistu:

Koulujen sisäilmaongelmiin sekä ennakointiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Tilassa samanaikaisesti olevien käyttäjien suuri määrä ja ryhmäkokojen kasvaminen asettavat tiloille vaatimuksia, joita ei ole rakentaessa tai peruskorjauksen yhteydessä otettu huomioon. Pakollisten kiinteistön parannustoimenpiteiden lisäksi kiinnitetään huomiota myös nykyaikaisen oppimisympäristön luomiseen. Consti urakoi parhaillaan jopa viidessä kouluhankkeessa.

Espoon Haukilahden koulu tutkitaan ja korjataan perusteellisesti

Espoossa sijaitsevan Haukilahden koulun elinkaarikorjaus käynnistyi kesällä 2018. Rakennus on valmistunut vuonna 1958 ja sitä on laajennettu useaan otteeseen vuosien 1961 ja 1990 välisenä aikana. Rakennuksen sisäilmaongelmia on vuosien aikana yritetty korjata. Kesällä koulutoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan väistötiloihin ja kokonaisvaltainen ilmanvaihdon ja rakenteiden vaurioiden korjaaminen aloitettiin. Korjauksen yhteydessä lähes koko ilmanvaihtojärjestelmä, salaojat ja alakatot uusitaan sekä julkisivuihin ja kattoon tehdään pieniä muutoksia. Myös lattiapinnoista puhdistetaan mahdolliset vauriot ja pinnat uusitaan. Pihapiirissä sijaitseva urheilukenttä oheislaitteineen uusitaan rakennuksen korjauksen yhteydessä. Tilaajana toimii Espoon kaupunki. Pääurakoitsijana toimii Consti Julkisivut ja sähköurakan toteuttaa Consti Talotekniikka. Urakan odotetaan valmistuva kesän 2019 loppupuolella.

– Urakka-alueella sijaitsee suojeltu liito-oravien vaellusreitti, josta on aidattava puita rakennustöiden ajaksi. Myös rakennuksen laaja ikäjakauma asettaa haasteita talotekniikan sijoittamiselle sekä eri-ikäisten osien yhtenäiselle nykyaikaistamiselle. Vahvuutemme tässä urakassa on kohteen kokonaisuuden hallitseva tekijätiimi, kertoo Consti Julkisivujen työpäällikkö Pertti Laukkanen.

 

 

Helsingin Medialukiossa opiskellaan korjaustöiden aikana

Helsingin Tapanilassa sijaitsevan Helsingin suurimman lukion Medialukion korjaustyöt aloitettiin kesällä 2018 ja työt valmistuvat kesän 2020 loppupuolella. Koulun ensimmäinen osa on rakennettu vuonna 1963 ja rakennusta on laajennettu useaan kertaan vuosien 1967 ja 2002 välisenä aikana. Kaksi vuotta kestävässä urakassa tehdään merkittäviä ilmanvaihdon muutostöitä sisäilman parantamiseksi. Samalla energiankulutus saatetaan nykypäivän tasolle.

Ulkoseinärakenteissa todettujen mikrobikasvustojen vuoksi julkisivut eristeineen uusitaan kokonaan sekä ikkunat ja vesikatto vaihdetaan. Myös pihan pintarakenteita kunnostetaan sekä salaojat uusitaan. Koulussa opiskelee korjaustöiden aikana yli 800 oppilasta ja työt suoritetaan viidessä eri vaiheessa koulutyöskentelyn ylläpitämiseksi. Tilaajana toimii Helsingin kaupunki. Korjaustyöt suorittaa Consti Julkisivut ja LVI-urakan Consti Talotekniikka.

 

Lahden vanhin koulukäytössä säilynyt rakennus peruskorjataan entiseen loistoonsa

Svenska Gården i Lahtis tunnetaan entisenä Anttilanmäen kouluna. Kesällä 2018 aloitettu rakennushanke käsittää vanhan koulurakennuksen peruskorjauksen sekä laajennukset. Työt valmistuvat kesän 2019 aikana.

Svenska Gården i Lahtis on Lahden vanhin koulukäytössä säilynyt koulu ja sen koulurakennus oli kevääseen 2017 asti Lahden kaupungin omistama. Koulun vanhin kolme kerroksinen A-osa on valmistunut vuonna 1911, salisiipi B-osa vuonna 1934 ja purettava ruokalasiipi 1970-luvulla. Rakennukset on peruskorjattu edellisen kerran 1970-luvun lopulla. Koulurakennus on suojeltu kaavamääräyksin vuodesta 2009 lähtien. Rakennuksen sisätilojen alkuperäiset rakenteet sekä vuonna 1934 tehdyt muutokset rakenteissa säilytetään ja peruskorjauksessa pyritään tekemään entistäviä muutoksia kuten palauttamaan seinämaalauksia. Korjaustöissä julkisivujen ja vesikaton kulttuurihistoriallinen ja rakennustaiteellinen arvo säilytetään. Laajan peruskorjauksen ja päiväkotia varten tehtävän laajennusosan lisäksi salin ulkopuolelle rakennetaan uusi lämmin laajennuosaan johtava yhdyskäytävä. Piha-alueita muokataan ja tontille rakennetaan kiertoliittymä koululaisten saattoliikennettä varten. Koulun alueella sijaitsevaa kenttää lyhennetään ja tasataan, yläpihalle kunnostetaan päiväkodin leikkipiha ja kentän taakse koululaisten käyttöön piha-alue. Tilaajana toimii Fastighets Ab Svenska Gårdens i Lahtis. Korjaustyöt suorittaa Consti Korjausurakointi.

– Olemme toteuttaneet Lahdessa viimeisen kymmenen vuoden aikana jo neljä vastaavanlaista kouluhanketta, joten meillä on hankkeeseen kokeneita ammattilaisia rakennusmiehistä työnjohtoon. Vanhan ja historiallisen rakennuksen peruskorjaaminen ja entisöinti on haastavaa, mutta juuri siksi myös erittäin mielenkiintoista ja innostavaa, kertoo Consti Korjausurakoinnin aluejohtaja Jarkko Valta.

 

Nykyaikaista talotekniikkaa Vatialan kouluun Kangasalle

Kangasalan Vatialan vanhan koulurakennuksen tilalle rakennetaan täysin uusi koulu. Vanha koulurakennus olisi vaatinut niin laajaa peruskorjausta, että tekninen lautakunta teki päätöksen vanhan rakennuksen purkamisesta ja uuden rakentamisesta esikoulun sekä ala-ja yläkoulun opetustiloja varten. Työt käynnistyivät kesäkuussa 2018 ja rakennus otetaan käyttöön koulun alettua elokuussa 2020. Pääurakoitisjana toimii Peab Oy, jolle Consti Talotekniikka suorittaa uudisrakennuksen talotekniikkaurakan. Vahvuus urakassa onkin Constin kokemus talotekniikan kokonaisurakoista sekä aiemmista yhteisistä hankkeista pääurakoitsijan kanssa. Koulutoiminnan vaatimien tilojen sekä ratkaisujen suunnittelussa on otettu huomioon niin koulun henkilöstö kuin oppilaiden sekä huoltajien näkemys. Talotekniikkaurakan suorittaa Consti Talotekniikka.

– Meillä on omat osaavat asentajat työhön. Nykyaikaisilla ratkaisuilla ja avoimella sekä yhteistyöhakuisella toiminnalla tuleville koulun oppilaille ja henkilökunnalle saadaan varmasti paras mahdollinen työympäristö, kertoo Consti Talotekniikan yksikönjohtaja Jan Mäntyharju

 

Porvoossa täytetään Terve Talo-kriteerit koulukorjaamisessa

Tolkkisten suomenkielisen koulun rinnalle valmistuvan ruotsinkielisen koulun Tolkis nya skolan rakennustyöt aloitettiin kesällä 2018. 1960-luvulla rakennettu vanha koulurakennus päädyttiin purkamaan kokonaan sisäilmaongelmien vuoksi. Kouluun vuonna 2006 rakennettu laajennusosa korjataan ja uudistetaan, jonka lisäksi sen viereen rakennetaan uusi rakennus palvelemaan noin 140 oppilaan alakoulua sekä yhtä esikouluryhmää. Alueen suurena vaikuttajana on ollut jo 1800-luvun lopulla aloitettu sahatoiminta, josta koulurakennuksen korjauksen suunnittelu on saanut vaikutteita ja julkisivurakenteissa haluttiin tuoda esille luonnonmateriaalia puuta. Hankkeessa noudatetaan Terve Talo-kriteerejä, jonka mukaisia toimenpiteitä ja todentamista seurataan yhdessä Terve Talo-ohjeen kirjoittajan tekniikantohtori Juhani Pirisen kanssa. Syksyllä 2019 valmistuvan urakan suorittaa Consti Julkisivut. Tilaajana toimii Porvoon kaupunki.

– Vahvuutemme on tiimimme osaaminen niin uudis- kuin saneerausrakentamisestakin. Näin monipuolisessa hankkeessa mielenkiintoista lisämaustetta tuo suunnitelmien kehittyminen rakennusaikana, ja se miten ne ratkaistaan aikataulussa ja tavoitteessa pysyen yhteistyössä tilaajan kanssa, kertoo Esa Nyrhinen Consti Julkisivuilta.

 

Lue kaikki Uutiset

Jätä tarjouspyyntö