Consti valittu Lahden Jalkarannan sairaalan kokonaisurakoitsijaksi

Julkaistu:

Jalkarannan sairaalassa on käynnistynyt puoli vuotta kestävä remontti. Toimivan sairaalan tiloihin tehdään tilamuutoksia ja muun muassa potilashuoneita kunnostetaan. Lisäksi kohteeseen rakennetaan täysin uusi röntgentila. Työn tilaajana on Lahden tilakeskus. Urakan arvo on noin miljoona euroa.

Muutostöihin sisältyy kattavasti rakennus-, talo- ja sähköteknisiä töitä sekä LVI- ja automaatiotöitä. Kokonaisurakasta vastaa Consti Korjausurakoinnin Lahden alueyksikkö.

Remontti etenee vaiheittain, ja koko urakan on määrä valmistua toukokuussa 2016.

Sairaalan osastot toimivat korjaustöiden aikana normaalisti. Remontin aiheuttamia haittoja minimoidaan hyvällä urakkasuunnittelulla ja remonttiteknisillä toimenpiteillä. Säännölliset sairaalahenkilökunnalle järjestettävät infotilaisuudet työvaiheiden etenemisestä auttavat osaltaan pitämään sairaalan toimintakykyisenä koko remontin ajan.

Constilla on kattavaa osaamista sairaalakohteissa urakoinnista: yhtiö on toteuttanut saneeraus- ja huoltotöitä muun muassa Vaasan keskussairaalassa, Järvenpään terveyskampuksella, Porin sairaalassa sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin eri yksiköissä.

Lisätiedot: Consti Korjausurakointi, aluejohtaja Jari Pynnönen, puhelin 044 731 0000

Lue kaikki Uutiset

Jätä tarjouspyyntö